tillbaka

boken är inte på svenska

I Mästarens tjänst

Guds kallelse - till tjänst11
Gud kallar de unga38
Tillståndet bland Guds folk44
Tillståndet i världen62
Församlingen är ett utbildningscenter72
Missionsarbete under utbildningstiden80
Samarbeta mellan predikanter och lekmän83
Uppbyggnad av kristna krafter89
Väckelse95
Arbetsmetoder137
Läkarmissionsarbete160
Bibelarbete171
Litteraturarbete176
Religionsfrihet187
Skördeinsamling201
Bildandet av nya församlingar214
Kristet hjälparbete223
Lägermötet en hjälp till kristen tjänst232
Främmande mission i hemlandet237
Arbetet för att nå de förmögna och inflytelserika241
Hemmet en missionsskola246
Bönemöten – missionsmöten252
Olika slags missionsarbeten257
Kvalifikationer för en framgångsrik kristen tjänst266
Den helige Ande299
Försäkran om framgång och seger307
Belöning för tjänst 317