tillbaka

boken är inte på svenska

Kolportörstjänst

1: Kolportörsmission - Kp. 1: Vår litteratur och dess mission
Kp. 2: En tjänst som inte kommer i andra hand för någon
Kp. 3: En kallelse efter kolportörsevangelister
Kp. 4: Val av kolportörsevangelister.
Kp. 5: Våra studerande och kolportörsevangelism
Kp. 6: En själavinnande tjänst
II: Den kvalificerade kolportören - Kp 7: Helt överlåten till Gud
Kp 8: Helt förberedd
Kp. 9: Exemplarisk i vanor, uppträdande och kläder
Kp. 10: Behaglig i röst och tal
Kp. 11: Ihärdig i tjänsten
Kp. 12: Gett till mycket bön
III: Kolportörevangelisten i aktion - kp. 13: Avsikter med försäljning
Kp. 14: Kolportörevangelisten och pengar
Kp. 15: Samarbete med andra evangeliets tjänare.
IV: Samarbete med den Gudomlige - Kp. 16: Vägledd av Guds Ande
Kp. 17: Vägledd av änglar.
Kp. 18: Hjälp i varje svårighet
V: Vår med sanning fyllda litteratur - Kp. 19: Böcker som ger budskapet
Kp. 20: Böcker med vårt stora budskap
Kp. 21: Utgivningar av hälsobudskapet
Kp. 22: Bevara en bra balans
Kp. 23: Vår tidskriftstjänst
Kp. 24: Våra publikationers vidsträckta inflytande