tillbaka

boken är inte på svenska

Råd till föräldrar, lärare och studerande

1- Den högare utbildning - Den avgörande kunskap11
Den första vetenskap19
Sanningens lärare är den endaste säkra uppdrager25
Oselvisk tjänst är himlens lag32
2 - Målet med våra skolar - Våra barn och unga har behov för vår omsorg41
Utbildningens primäre syfte49
Det himmelska förebild56
Karaktäruppbyggnad60
Lärare och undervisa64
3-Generelle principer - En rett uppfostran73
Våra Colleges86
De studerändes uppförande98
4 - Hemskolan - Barnens första skola107
Skydda unga119
Vad skal våra barn läsa?132
Liknelsen om säden der växer140
Lära hjälpsamhetens läxor145
Samarbete mellan hemmet och skolan.150
Hemskolor158
5 – Församlingens skola - Vår ansvar165
Arbetat skal göres for våra barnen.168
Församlingsskolarnas arbeta173
Kristus som den unge lärares exempel178
Bibelläxarna181
Undervisa från naturen185
Under Kristi disciplin191
6 - Mellanskolan - Mellanskolorna203
Värden av de vanliga färdigheter215
Inflytelsen från kalasar220
7 - Läraren och arbetat - Någon av den kristne lärare behov229
Nödvändig att göre vårt bäste237
En djupare helgelse248
Det viktige vid enkelhet253
En varning256
Den stora lärare259
Kristen disciplin264
8 - Studier och arbeta - Arbetats värdighet273
Rådgivande ord281
Fysisk arbeta till studerände285
Hälsa och livskraft294
Någon principer om hälsam klär302
En praktisk upplärande307
9-Rekreation - Som ljus i världen321
Farliga nöjen for de unga.325
Upprätta de rätta principer hos unga331
Kristen rekreation336
Världsliga nöjen338
Fridagar för Gud343
Hur fridagar avvecklas346
Faran vid nöjen348
10 - Den Heliga Ande på våra skolar - Lärarens behov för den Helig Andes hjälp357
Känner inte Guds budbärare363
Manifestera Heliga Andes virke369
11-Utbytterikt studium - Falskt och sand utbildning377
Den kunskap som håller stånd389
I samarbeta med Kristus397
Till lärare och studerande401
En snabb beredelse för verket404
12 - Bibeln med i utbildningen - Guds ord et skattkammare421
Böckernas bok427
Bibelläraren431
Får inte studerad Guds ord438
Resultaten av bibelstudium448
Guds ord och gärningar453
Studéra Bibeln for era själva460
13 - Läkarestudier - Et kall till evangeliets läkare-missionär465
Den medicinstuderände474
Andlig växt485
14- En missionsutbildning - utbildningen utrustar till tjänst493
Få förmån500
Förmån genom tjänst507
Nödvändigaste utbildning till evangeliske arbetare507
“Är den välkommen med vad den kan ha”511
Unga män som missionärer514
Samarbeta mellan skolor och sanatorier519
Et bättre utsyn524
En uppmuntrande erfarenhet529
En missionsutbildning531
De unga skal bära bördor535
Litteraturaffärer541
Den studerändes missionsarbeta545