Tillbake

Alfa og Omega bd. 6

norsk side:
engelsk side:

Sidetalsoversetter

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag

Guds formål med sin menighet
Opplæringen av de tolv
Det store oppdraget
Pinsedagen
Åndens gave
I tempelporten
Advarsel mot hykleri
For Det høye råd
De sju menighetstjenerne
Den første kristne martyr
Evangeliet til Samaria
Forfølger blir disippel
Forberedelser
Han søkte sannhet
På frifot
Evangeliet i Antiokia
Evangeliets forkynnere
Arbeidet blant hedningene
Jøder og hedninger
Korset opphøyet
Fjerne land
Tessalonika
Berøa og Athen
Korint
Brevene til tessalonikerne
Apollos i Korint
Efesos
Tunge dager
Advarsler og formaninger

Høyere mål
Budskapet positivt mottatt
En gavmild menighet
Vanskelige arbeidsforhold
En hellig tjeneste
Frelsen og jødene
Frafallet i Galatia
Paulus' siste reise til Jerusalem
Paulus som fange
Rettergangen i Cæsarea
Paulus anker saken til keiseren
Nesten overtalt
Reisen og skibbruddet
I Roma
I keiserens hus
Brevene fra Roma
I frihet
I fengsel for siste gang
Paulus møter Nero
Paulus' siste brev
Dømt til døden
En trofast underhyrde
Urokkelig til det siste
Kjærlighetens apostel
Et trofast vitne
Forvandlet av nåde
Patmos
Åpenbaringsboken
Den seirende menighet