Tillbake

Beredelse for senregnet

Uttgitt av Adventistsamfunnet i Norge

PDF

indsat 16 apr 2024


Forord
Kristi budskap til den siste menighet
Vi trenger tidligregnet nå
Kristi sinn
Enok og døperen Johannes
Senregnet
Farer foran
Se, jeg står for døren og banker