Tillbake

Denne dagen med Gud.

Andaktsbok - 1979


Forord
Løftet om fred. - 1. januar
I harmoni - 2. januar
Nærmeste dør til himmelen - 3. januar
Å dyrke jorden - 4. januar
Du Herre ser meg. - 5. januar
Konflikten. - 6. januar
Sett pris på løftene. - 7. januar
Kristen ydmykhet. - 8. januar
Prektige klær. - 9. januar
Motgift mot apati - 10. januar
Forsoning først - 11. januar
Sov ikke på jobben. - 12. januar
Agenter for Himmelen. - 13. januar
Har du spurt? - 14. januar
Hjelpen er lovt. - 15.januar.
Universets kraftsenter. - 16. januar.
Kristenhetens prøve. - 17. januar.
Gjør alt du kan - 18. januar
En dag ad gangen - 19. januar
Himmelen på min side - 20. januar
Mest strålende og beste dager - 21. januar
Følg eksemplet - 22. januar
Himmelsk utbytte - 23. januar
Fullkommen i ham - 24. januar
Guds ledelse - 25. januar
Passet til himmelen - 26. januar
Still opp i rekken - 27. januar
Herre, du vet alt om dette! - 28. januar
Den kristnes hvile - 29. januar
Din sak er ikke håpløs - 30. januar
Gud vil arbeide sammen med deg - 31. januar
Hva Gud Forventer. - 1. februar.
Hvordan Gjøre et Inntrykk. - 2. februar.
Til de fryktsomme, svekkede og svake. - 3. februar.
Hjelp til studiet - 4. februar
Velsignelser uten tall - 5. februar
Et takknemlig hjerte - 6. februar
Det himmelske speilet - 7. februar
Få styrke gjennom kamp - 8. februar
Det Nye Livet. - 9. februar.
Løftet om hans nærvær - 10. februar
Guds godhet demonstrert. - 11. februar.
Ambassadører. - 12. februar.
Hjertets tjeneste. - 13. februar.
Guds medarbeider. - 14. februar.
Fornuftig gudsdyrkelse - 15. februar
Gud hater bedrag. - 16. februar.
Ta tid til å bli hellig - 17. februar
Himmelen begynner her - 18. februar
Fred i hans nærhet - 19. februar
Selv en ung gutt - 20. februar
Sterk i Hans styrke – 21. februar
Hvor som helst, Herre – 22. februar
Intet å frykte – 23. februar
Hvordan kvitte seg med skyld - 24. februar
Tro og adlyd – 25. februar
Helliggjørelsens hemmelighet. – 26. februar.
Rett måte å tenke på - 27. februar
Underhyrder. – 28. februar.
I Hans fotspor – 29. februar
Den eneste sikkerhet - 1. mars
Tving kjærligheten frem - 2. mars
Akseptabel ambisjon – 3. mars
Ethvert skritt på veien - 4.mars
Mer enn ord – 5. mars
Åpn døren – 6. mars
Åpn de øverste vinduer! - 7. mars
Hva kjærligheten gjør - 8. mars
Følg direktivene – 9. mars
Rettferdighetens regel – 10. mars
Den sjarmerende kristne - 11. mars
Personlig, praktisk barmhjertighet - 12. mars
Vær lys på veien – 13. mars
Innfødsrettens velsignelser - 14. mars
Den høflige kristne – 15. mars
Seieren er sikker – 16. mars
Talenter skal brukes - 17. mars
Syndens prislapp. - 18. mars.
Å Velge og å Handle. – 19. mars
Botemiddelet mot ruin - 20. mars
Anger, bekjennelse, samarbeide – 21. mars
Prøvetid og fullkommenhet - 22. mars
Legg merke til hans omsorg! - 23 mars
Den trofaste kristne - 24. mars
Få din prøve til å passe inn -25. mars
Å skille seg av med synden - 26. mars
Å bosette seg i frelsen - 27. mars
Hans iboende tilstedeværelse - 28. mars
Gi det du har fått - 29. mars
Gi meg olje i lampen – 30. mars
Hans kjøpte eiendom – 31. mars
Møt kravene – 1. april
Himmelsk evaluering – 2. april
Sannhetens triumf – 3. april
Ubeskrivelig herlighet - 4. april
Himmelsk garanti – 5. april
Å korrigere feil - 6. april
Kristus, magneten - 7. april
Undervisning til vitnetjeneste - 8. april
Å leve det nye livet – 9. april
Beskyttelsesskjoldet - 10. april
Guds majestet – 11. april
Vennlighet, en dyd – 12. april
Kristus, Livets Brød – 13. april
Bli hans budbærer - 14. april
Jeg skal bevare deg - 15. april
Gi det du har fått – 16. april
Styrke for dagen – 17. april
Konstant forbindelse med Gud - 18. april
Bekjennelse og reformasjon - 19. april
Studér for å vinne Guds bifall - 20. april
En evig skjebne - 21. april
Beskrivelse av enhet - 22. april
Se på den lyse siden - 23. april
Naturens lover og liv - 24. april
Alltid framover – 25. april
Den kristne soldaten – 26. april
Forsvaret av vårt budskap - 27. april
Lærebok til frelse – 28. april
Full overgivelse – 29. april
Guddommelig oppskrift - 30. april
Ellen Whites investeringer - 1. mai
Framgang i Kristus – 2. mai
Himmelsk invitasjon - 3. mai
Arbeidets velsignelse – 4. mai
Å frigjøre seg fra synd - 5. mai
Frelsens innerste hemmeligheter – 6. mai
Oppskriften på en god helse. - 7. mai
Forberedelse til himmelen - 8. mai
En advarende drøm – 9. mai
Å leve for Gud – 10. mai
Veien, Sannheten og Livet - 11. mai
Be, tro, krev – 12. mai
Å elske å adlyde – 13. mai
Den medfølende kristne - 14. mai
Skritt for skritt – 15. mai
Overgivelse uten reservasjon - 16. mai
Hjertets hellighet – 17. mai
Troskap mot Faderens familie - 18. mai
Lydighet er helligelse - 19. mai
Kristi mirakuløse kroning - 20. mai
Ett med Kristus – 21. mai
Renselsesprosessen - 22.mai.
Å sikre vår arv – 23. mai
Iver for sannheten – 24. mai
Hvil i hans skygge – 25. mai
Å kreve privilegiene – 26. mai
Gled dere i Herren – 27. mai
Den iboende Kristus – 28. mai
Respekter verket – 29. mai
Uten plett - 30. mai
Våre skytsengler – 31. mai
Den sanne kristne - 1. juni
Vår edle, rause Herre – 2. juni
Døren står åpen ennå – 3. juni
La ingen forføre deg – 4. juni
Individuell forberedelse - 5. juni
Frelsens pris – 6. juni
Hans nåde er nok for deg - 7. juni
Gå i gang med arbeidet i dag – 8. juni
I beundring for evangeliet - 9. juni
Høsttiden. – 10. juni.
Utholdende bønn - 11. juni
Guds omsorg for sin menighet - 12. juni
En støttende Ånd – 13. juni
Vokt portene – 14. juni
Udødelig arv – 15. juni
Korsets under – 16. juni
La oss holde fast – 17. juni
Troskap i tjenesten – 18. juni
Ethvert medlem, en misjonær - 19. juni
Den herlige arven – 20. juni
Invitasjon til alle – 21. juni
Å elske er å tjene – 22. juni
Guds måte å behandle mennesker på - 23. juni
Ledelse igjennom forvirring - 24. juni
Å leve sunt – 25. juni
Åndens arbeid – 26. juni
Bønnens kraft – 27. juni
Et lys på vår sti – 28. juni
Hvem skal vi gå til? – 29. juni
Kristen holdning og ambisjoner - 30. juni
En medfølende Frelser - 1. juli
Dere er alle brødre – 2. juli
Ingen plass til stolthet – 3. juli
Jesus bryr seg – 4. juli
Sannheten skal triumfere - 5. juli
Forkynn evangeliet 6. juli
Angerens frukter – 7. juli
Herre, kom snart! – 8. juli

Et vern mot fienden – 9. juli
Guds er æren – 10. juli
Åndelig salt – 11. juli
Makeløs kjærlighet – 12. juli
Arbeidet er en velsignelse - 13. juli
Fullkommen tro – 14. juli
Tåpelig fanatisme - 15. juli
Spis for livet – 16. juli
Et liv som hans – 17. juli
Betrodde talenter til bruk i tjeneste – 18. juli
En alltid nærværende hjelp - 19. juli
Spis for å vinne styrke - 20. juli
La ditt lys skinne – 21. juli
En åpen dør – 22. juli
Kjenner du din Herre? - 23. juli
Så ved alle vann – 24. juli
Bygger du på Klippen? - 25. juli
I samsvar me - 26. juli
Små menn – store emner - 27. juli
Belønning for troskap - 28. juli
Guds løfter til foreldre - 29. juli
Styrke for dagen – 30. juli
Hvordan møte opposisjon - 31. juli
Eiere av guddommelig natur - 1. august
Jesus, din venn i rettssalen - 2. august
Sannhetens makt – 3. august
Ord er betydningsfulle - 4. august
Dekket av Kristi rettferdighet 5. august
Gud verdsetter ydmykhet - 6. august
Synspunkter angående plikten - 7. august
Som stjernene evig og alltid - 8. august
Mors kjærlighet – 9. august
Satans villedende resonnementer – 10. august
Å vandre med den usynlige Gud – 11. august
Se hen til lyset – 12. august
Ta aldri motet fra noen - 13. august
Noas dager og vår tid - 14. august
Den guddommelige stedfortrederen - 15. august
Kan du kreve Guds segl? - 16. august
Legg vekt på å være lykkelig! - 17. august
Dyrk mildhet og nennsomhet i hjemmet - 18. august
Faren for usikkerhet - 19. august
Gjennom naturen til naturens Gud – 20. august
Kontrollert av den store Designer - 21.august.
Guds krav til deg - 22. august
Prøven på seriøsitet - 23. august
Grip tak i den guddommelige styrken -24. august
Herrens lov er uforanderlig - 25. august
Hold deg borte fra det okkulte – 26. august
I verden, men ikke av verden - 27. august
Å etterligne Kristi metoder - 28. august
Kristen klokskap – 29. august
Ekte helligelse – 30. august
Mysteriet: - Åndelig vekst - 31. august
Ta imot så du kan gi - 1. september
Skrevet til advarsel for oss - 2. september
Mer privilegerte enn engler - 3. september
Usette makter i konflikt - 4. september
Vår ledestjerne til all sannhet - 5. september
Du kan vinne – 6. september
Hovmod står for fall - 7. september
At din tro ikke må svikte - 8. september
Samvittighetsnag for synder som er tilgitt - 9. september
Kristus er ikke splittet og delt - 10. september
Hold kjølen i likevekt - 11. september
Kristne akkurat nå - 12. september
Vokt dine ord – 13. september
Dyrk den Kristuslignende kjærligheten - 14. september
Hvis Judas hadde angret - 15. september
Ta Jesus på Hans ord - 16. september
Alle mennesker er brødre - 17. september
Tråkk aldri på dem som tar feil - 18. september
Hvordan kan vi ha himmel her? - 19. september
Kristus er Veien - 20. september
Gud er en person - 21. september
Har du gått over fra død til liv? - 22. september
Han er alltid med meg - 23. september
Partnere med Gud - 24. september
Guddommelig nåde, vårt største behov - 25. september
Guds kontinuerlige oppfordring - 26. september
Forsøm ikke de små tingene - 27. september
Jag mot målet – 28. september
Din forretning er Guds forretning - 29. september
Et stort arbeid skal gjøres - 30. september
Dere er Guds instrumenter - 1. oktober
Bli medlem av Guds hær - 2. oktober
Kraften av forvandlende nåde - 3. oktober
Hver mann sin oppgave - 4. oktober
Det store budet – 5. oktober
Løp for himmelen - 6. oktober
Kraft til å seire – 7. oktober
Knytt dine følelser til himmelen – 8. oktober
Å kopiere Mønsteret - 9. oktober
Festmåltidet på Guds Ord - 10. oktober
Barnets første skole - 11. oktober
Sky ikke korset – 12. oktober
Den guddommelige gullsmeden - 13. oktober
Dommen kommer - 14. oktober
Den guddommelige misjonsbefalingen - 15. oktober
Tømt for stolthet og selvbevissthet - 16. oktober
Leppetjenestens religion - 17. oktober
Tenk på dette - 18. oktober
Livgivende vann. – 19. oktober
Hvordan takle et tap? - 20. oktober
Velsignelsenes kanaler - 21. oktober
Tvil ikke – 22. oktober
Hva kan vi gjøre med depresjon? – 23. oktober
Få selvet ut av syne - 24. oktober
Betydningen av hjemmets religion - 25. oktober
Den avsluttende kampen - 26. oktober
Vi er i fiendens land -27. oktober
Barnlig tro – 28. oktober
Åndsdrevne kristne - 29. oktober
Satan er ikke død - 30. oktober
Hvil kun i Gud – 31. oktober
Behold din indre overbevisning – 1. november
Bønnesvar. – 2. november.
Skinnende, lysende kristne - 3. november
Let som etter en skjult skatt - 4. november
Fullkommen – som han er - 5. november
Forhale tid med synd - 6. november
Himmelen i ditt hjerte - 7. november
Guds nådes husholdere - 8. november
Skaff deg kunnskap om Gud - 9. november
Himmelen er åpen for oss. -10. november
All sannhet stammer fra Kristus. - 11. november
Ut i all verden. – 12. november
Ingen tid til strid. - 13. november
La Kristus være ditt lys - 14. november
Nåværende fortrin og framtidige fordeler. 15. november
Vår tilflukt og vår styrke - 16. november
Gud elsker det skjønne. - 18. november
Vårt spesielle oppdrag. - 17. november
Glede og tilfredshet herliggjør Gud. - 19. november
En forsmak på himmelen - 20. november
Forberedelse til udødelighet - 21. november
Hvordan holde kjærligheten i live - 22. november
Listig uttenkte planer - 23. november
Ærlighet i forretningsanliggender - 24. november
Framskynd Kristi komme. - 25. november
Skolen – her og heretter. - 26. november
Oppskriften på helse. - 27. november
Den Hellige Ånd – gavenes gave - 28. november
De himmelske englenes tjeneste - 29. november
Daglig omvendelse. - 30. november
Frykt for å være ulydig mot Gud – 1. desember
Gaver som fyller vårt behov. - 2. desember
Takknemmelig for hvert sekund. - 3. desember
Medisinen mot begjærlighet. - 4. desember
Lys ut fra mørket. - 5. desember
Gi mens dere mottar. - 6. desember
Evig tap. – 7. desember
Stahet – hindring for all framgang. - 8. desember
Guds syn på storhet. - 9. desember
Hjerter fylt med Kristi fred. - 10. desember
At deres glede må være fullkommen - 11. desember
Herrens filosofi. - 12. desember
Ydmykhetens storhet. - 13. desember
Når sannheten kontrollerer livet. - 14. desember
Menneskeskapte vitser. - 15. desember
Originaler og særlinger. - 16. desember
Å holde jul – 17. desember
La Kristus lede - 18. desember
Velg i dag – 19. desember
Saml smulene – 20. desember
Blafrende lys – 21. desember
Kjærlighet oppfyller loven - 22. desember
Vann til vin – 23. desember
Hvordan være en suksess - 24. desember
Guds usigelige gave - 25. desember
Enhet – 26. desember
Arbeid blant Kristi frontkjempere - 27. desember
Under hans vinger - 28. desember
Full overgivelse til Guds vilje - 29. desember
Gå i Jesu fotspor - 30. desember
La ikke noe stjele din oppmerksomhet - 31. desember
Appendix