Tillbake

del av Denne dag med Gud.

Andaktsbok - 1979


Løftet om Fred. - 1. januar
Sammen, i Harmoni med Hverandre! - 2. januar
Neste dør fører oss til Himmelen. - 3. januar
Å dyrke Jorden. - 4. januar
Du Herre ser Meg. - 5. januar
Konflikten. - 6. januar
Sett pris på løftene. - 7. januar
Kristen Ydmykhet. - 8. januar
Prektige Klær. - 9. januar
Motgift mot Apati. - 10. januar
Først Forsoning, - 11. januar
Sov ikke på Jobben. - 12. januar
Agenter for Himmelen, - 13. januar
Har du Spurt? - 14. januar
Hjelpen er Lovt. - 15.januar.
Universets Kraftsenter, - 16. januar.
Kristenhetens Prøve. - 17. januar.
Gjør alt du kan. - 18. januar.
En Dag ad Gangen. - 19. januar.
Himmelen på Min Side. 20. januar.
Mest strålende og best. - 21. januar
Se på Eksemplet. - 22. januar
Himmelske Dividender. - 23. januar.
Fullkommen I Ham. - 24. januar.
Guds Ledelse. - 25. januar
Passet til Himmelen.- 26. januar.
Komme i Tritt. - 27. januar.
Herre Du Vet Alt Om Dette! - 28. januar.
Den Kristnes Hvile. – 29. januar.
Din Sak Er Ikke Håpløs. - 30. januar.
Gud Vil Arbeide Sammen Med Deg. - 31. januar.
Hva Gud Forventer. - 1. februar.
Hvordan Gjøre et Inntrykk. - 2. februar.
Til de Fryktsomme, Svekkede og Svake. - 3. februar.
Hjelp til Studiet. - 4. februar.
Velsignelser Uten Tall. - 5. februar.
Et Takknemmelig Hjerte. - 6. februar.
Det Himmelske Speil. - 7. februar.
Få Styrke Gjennom Kamp. - 8. Februar.
Det Nye Livet. - 9. februar.
Løftet om Hans Nærvær. - 10. februar.
Guds Godhet Demonstrert. - 11. februar.
Ambassadører. - 12. februar.
Hjertets Tjeneste. - 13. februar.
Guds Medarbeider. - 14. februar.
Den Fornuftige Gudsdyrkelse. – 15. Februar.
Gud Hater Bedrag. 16. februar.
Ta Tid Til å Bli Hellig – 17. februar.
Himmelen Begynner Her. 18. februar.
Fred i Hans Nærhet. – 19. februar.
Den Fornuftige Gudsdyrkelse. – 15. Februar.
Gud Hater Bedrag. 16. februar.
Ta Tid Til å Bli Hellig – 17. februar.
Himmelen Begynner Her. - 18. februar.
Fred i Hans Nærhet. – 19. februar.
Allerede Den Unge Gutt. – 20. Februar.
Sterk i Hans Styrke. – 21. februar.
Hvorsomhelst, Herre. – 22. februar
Intet å Frykte. – 23. februar
Hvordan Kvitte Seg med Skyld. – 24. februar
Tro og Adlyd. – 25. februar.
Helliggjørelsens hemmelighet. – 26. februar.
Riktig Måte å Tenke På. – 27. februar.
Underhyrder. – 28. februar.
I Hans Fotspor. – 29. februar.
Den Eneste Sikkerhet. – 1. mars.
Provoser Kjærligheten Frem. – 2. mars.
Akseptabel Ambisjon. – 3. mars
Ethvert Skritt På Veien. – 4.mars.
Mer Enn Ord. – 5. mars
Åpn Døren. – 6. mars.
Åpn De Øverste Vinduer! – 7. mars.
Hva Kjærligheten gjør. – 8. mars.
Følg Direktivene. – 9. mars.
Rettferdighetens Regel. – 10. mars.
Den Sjarmerende Kristne. – 11. mars.
Personlig, Praktisk Barmhjertighet, - 12. mars.
Vær Lys På Veien. – 13. mars
Innfødsrettens Velsignelser. – 14. mars.
Den Høflige Kristne. – 15. mars.
Seieren er Sikker. – 16. mars.
Talenter skal brukes. - 17. mars.
Syndens Prislapp. - 18. mars.
Å Velge og Å Handle. – 19. mars
Botemiddelet Mot Ruin. – 20.mars.
Anger, Bekjennelse, Samarbeide. – 21. mars
Prøvetid og Fullkommenhet. – 22. mars.
Legg Merke Til Hans Omsorg! - 23 mars.
Den Trofaste Kristne. – 24. mars
Få Din Prøve Til Å Balansere, - 25. mars
Å Skille Seg av Med Synden. - 26. mars
Å Bosette Seg i Frelsen. – 27. mars.
Hans Iboende Nærvær. - 28. mars.
Gi Det Du Har Fått. - 29. mars.
Gi Meg Olje i Min Lampe. – 30. mars.
Hans Kjøpte Eiendom. – 31. mars.
Himmelsk Evaluering. – 2. april.
Møt Kravene. – 1. April.
Sannhetens Triumf. – 3. april.
Ubeskrivelig Herlighet. – 4. april.
Himmelsk Garanti. – 5. april.
Å Korrigere Det Gale. - 6. April.
Kristus, Magneten. 7. april.
Undervisning til vitnetjeneste. - 8. april.
Å Leve Det Nye Livet. – 9. april.
Beskyttelsesskjoldet. – 10. april.
Guds Majestet. – 11. april
Vennlighet, En Dyd. – 12.april.
Kristus, Livets Brød. – 13. april.
Bli Hans Budbringer. 14. april.
Jeg Skal Bevare Deg. - 15. april.
Gi Det Du Har Fått. – 16. april.
Styrke For Dagen. – 17. april.
Konstant Forbindelse Med Gud. – 18. april.
Bekjennelse og Reformasjon. – 19. april.
Studer For Å Vinne Guds Bifall. (Rettferdighet.) - 20. april.
Den Evige Skjebne. - 21. april.
Beskrivelse Av Enhet. – 22. april.
Se På Den Lyse Side. – 23. april.
Naturens Lover og Liv. – 24. april.
Alltid Fremad. – 25. april.
Den Kristne Soldat. – 26. april.
Forsvaret av Vårt Budskap. – 27. april.
Lærebok til Frelse. – 28. april.
Full Overgivelse. – 29. april.
Guddommelig Oppskrift. – 30. april.
Ellen Whites Investeringer. – 1. Mai.
Fremgang i Kristus. – 2. mai.
Himmelsk Invitasjon. - 3. Mai.
Arbeidets Velsignelse. – 4. mai.
Å Frigjøre Seg fra Synd. - 5. mai.
Frelsens Innerste Hemmeligheter. – 6. mai.
Oppskriften på en God Helse. - 7. mai.
Forberedelse til Himmelen. – 8. mai.
En Advarende Drøm. – 9. mai.
Å Leve For Gud. – 10. mai.
Veien, Sannheten og Livet. – 11. mai.
Bed, Tro, Krev. – 12. mai.
Å Elske å Adlyde. – 13. mai.
Den Medfølende Kristne. – 14. mai.
Trin for Trin. – 15. mai.
Overgivelse Uten Reservasjon. – 16. mai.
Hjertets Hellighet. – 17. mai.
Troskap mot Faderens Familie. – 18. mai.
Lydighet er Helligelse. – 19. mai.
Kristi Mirakuløse Kroning. – 20. mai.
Et Med Kristus. – 21. mai.
Den Rensende Process. - 22.mai.
Å Sikre Vår Arv. – 23. mai.
Iver For Sannheten. – 24. mai.
Dvel i Hans Skygge. – 25. mai.
Krevende Privilegene. – 26. mai.
Gled dere i Herren. – 27. mai.
Den Iboende Kristus. – 28. mai.
Respekter Verket. – 29 mai.
Uten Plett. 30 Mai.
Våre Skytsengler. – 31. mai.
Den Sanne Kristne, - 1. juni.
Vår Edle Rause Herre. – 2. juni.
Døren står Ennå Åpen. – 3. juni.
La Ingen Forføre Deg. – 4. juni.
Individuell Forberedelse. – 5. juni.
Frelsens Pris. – 6. juni.
Hans Nåde Er Tilstrekkelig. – 7. juni.
Gå Arbeid I Dag. – 8. juni.
I Beundring For Evangeliet. - 9. juni.
Høsttiden. – 10. juni.
Utholdende Bønn. - 11. juni.
Guds Omsorg For Sin Menighet. – 12. juni.
Den Støttende Ånd. – 13. juni.
Vokt Portene. – 14. juni.
Udødelig Arv. – 15. juni.
Korsets Under – 16. juni.
La Os Holde Fast. – 17. juni.
Troskap i Tjenesten. – 18. juni.
Ethvert Medlem En Misjonær. – 19. juni.
Den Herlige Arv. – 20. juni.
Invitasjon Til Alle. – 21. juni.
Å Elske Er Å Tjene. – 22. juni.
Guds Måte Å Behandle Mennesker På. - 23. juni.
Ledelse igjennom Forvirring. – 24. juni.
Å Leve Sundt. – 25. juni.
Åndens Arbeid. – 26. juni.
Bønnens Kraft. – 27. juni.
Et Lys På Vår Sti. – 28. juni.
Til Hvem Skal Vi Gå? – 29. juni.
Kristen Holdning og Ambisjoner. – 30. juni.
En Medfølende Frelser. - 1. Juli.
Dere Er Alle Brødre. – 2. juli.
Ingen Plass til Stolthet. – 3. juli.
Jesus Bryr Seg. – 4. juli.

Sannheten Skal Triumfere. – 5. juli.
Forkynn Evangeliet. 6. juli.
Angerens Frukter. – 7. juli.
Herre, Kom Snart! – 8. juli.
Et Vern Mot Fienden. – 9. July.
Guds Er Æren. – 10. juli.
Åndelig Salt. – 11. juli.
Makeløs Kjærlighet. – 12. juli.
Arbeidet er en Velsignelse. – 13. juli.
Fullkommen Tro. – 14. juli.
Tåpelig Fanatisme. 15. juli.
Spis for Livet. – 16. juli.
Et Liv Som Hans. – 17. juli.
Betrodde talenter til bruk i tjeneste. – 18. juli.
En Alltid Nærværende Hjelp. – 19. juli.
Spis For Å Vinne Styrke. – 20. juli.
La Ditt Lys Skinne. – 21. juli.
En Åpen Dør. – 22. juli.
Kjenner Du Din Herre? – 23. juli.
Så Ved Alle Vann. – 24. juli.
Bygger Du På Klippen? – 25. juli.
I Samsvar med Din Tro. – 26. juli.
Små menn – Store Emner. – 27. juli.
Belønning for Troskap. – 28. juli.
Guds Løfter til Foreldre. – 29. juli.
Styrke For Dagen. – 30. juli.
Hvordan møte Opposisjon. – 31. juli.