Tillbake

Denne dag med Gud.

Andaktsbok - 1979


Forord.
Løftet om fred. - 1. januar
I Harmoni. - 2. Januar
Nabodøren til Himmelen. - 3. Januar
Å dyrke jorden. - 4. januar
Du Herre ser meg. - 5. januar
Konflikten. - 6. januar
Sett pris på løftene. - 7. januar
Kristen Ydmykhet. - 8. januar
Prektige klær. - 9. januar
Motgift mot Apati. - 10. januar
Forsoning Først. - 11. Januar
Sov ikke på jobben. - 12. januar
Agenter for Himmelen. - 13. januar
Har du spurt? - 14. januar
Hjelpen er lovt. - 15.januar.
Universets kraftsenter. - 16. januar.
Kristenhetens prøve. - 17. januar.
Gjør alt du kan. - 18. januar.
En Dag ad Gangen. - 19. januar.
Himmelen på Min Side. - 20. januar.
Mest Strålende og Best. - 21. Januar
Betrakt Eksemplet. - 22. Januar
Himmelske Dividender. - 23. januar
Fullkommen i Ham. 24. - januar.
Guds Ledelse. 25. - januar
Passet til Himmelen. - 26. januar.
Komme i Tritt. - 27. januar.
Herre Du Vet Alt Om Dette! - 28. januar.
Den Kristnes Hvile. - 29. januar.
Din Sak Er Ikke Håpløs. - 30. januar.
Gud Vil Arbeide Sammen Med Deg. - 31. januar.
Hva Gud Forventer. - 1. februar.
Hvordan Gjøre et Inntrykk. - 2. februar.
Til de Fryktsomme, Svekkede og Svake. - 3. februar.
Hjelp til Studiet. - 4. februar.
Velsignelser Uten Tall. - 5. februar.
Et Takknemmelig Hjerte. - 6. februar.
Det Himmelske Speil. - 7. februar.
Få Styrke Gjennom Kamp. - 8. Februar.
Det Nye Livet. - 9. februar.
Løftet om Hans Nærvær. - 10. februar.
Guds Godhet Demonstrert. - 11. februar.
Ambassadører. - 12. februar.
Hjertets Tjeneste. - 13. februar.
Guds Medarbeider. - 14. februar.
Den Fornuftige Gudsdyrkelse. - 15. Februar.
Gud Hater Bedrag. - 16. februar.
Ta Tid Til å Bli Hellig - 17. februar.
Himmelen Begynner Her. - 18. februar.
Fred i Hans Nærhet. - 19. februar.
Allerede Den Unge Gutt. – 20. Februar.
Sterk i Hans Styrke. – 21. februar.
Hvorsomhelst, Herre. – 22. februar
Intet å Frykte. – 23. februar
Hvordan Kvitte Seg med Skyld. – 24. februar
Tro og Adlyd. – 25. februar.
Helliggjørelsens hemmelighet. – 26. februar.
Riktig Måte å Tenke På. – 27. februar.
Underhyrder. – 28. februar.
I Hans Fotspor. – 29. februar.
Den Eneste Sikkerhet. – 1. mars.
Provoser Kjærligheten Frem. – 2. mars.
Akseptabel Ambisjon. – 3. mars
Ethvert Skritt På Veien. – 4.mars.
Mer Enn Ord. – 5. mars
Åpn Døren. – 6. mars.
Åpn De Øverste Vinduer! – 7. mars.
Hva Kjærligheten gjør. – 8. mars.
Følg Direktivene. – 9. mars.
Rettferdighetens Regel. – 10. mars.
Den Sjarmerende Kristne. – 11. mars.
Personlig, Praktisk Barmhjertighet, - 12. mars.
Vær Lys På Veien. – 13. mars
Innfødsrettens Velsignelser. – 14. mars.
Den Høflige Kristne. – 15. mars.
Seieren er Sikker. – 16. mars.
Talenter skal brukes. - 17. mars.
Syndens Prislapp. - 18. mars.
Å Velge og Å Handle. – 19. mars
Botemiddelet Mot Ruin. – 20.mars.
Anger, Bekjennelse, Samarbeide. – 21. mars
Prøvetid og Fullkommenhet. – 22. mars.
Legg Merke Til Hans Omsorg! - 23 mars.
Den Trofaste Kristne. – 24. mars
Få Din Prøve Til Å Balansere, - 25. mars.
Å Skille Seg av Med Synden. - 26. mars.
Å Bosette Seg i Frelsen. – 27. mars.
Hans Iboende Nærvær. - 28. mars.
Gi Det Du Har Fått. - 29. mars.
Gi Meg Olje i Min Lampe. – 30. mars.
Hans Kjøpte Eiendom. – 31. mars.
Møt Kravene. – 1. April.
Himmelsk Evaluering. – 2. april.
Sannhetens Triumf. – 3. april.
Ubeskrivelig Herlighet. – 4. april.
Himmelsk Garanti. – 5. april.
Å Korrigere Det Gale. - 6. April.
Kristus, Magneten. 7. april.
Undervisning til vitnetjeneste. - 8. april.
Å Leve Det Nye Livet. – 9. april.
Beskyttelsesskjoldet. – 10. april.
Guds Majestet. – 11. april
Vennlighet, En Dyd. – 12.april.
Kristus, Livets Brød. – 13. april.
Bli Hans Budbringer. 14. april.
Jeg Skal Bevare Deg. - 15. april.
Gi Det Du Har Fått. – 16. april.
Styrke For Dagen. – 17. april.
Konstant Forbindelse Med Gud. – 18. april.
Bekjennelse og Reformasjon. – 19. april.
Studer For Å Vinne Guds Bifall. (Rettferdighet.) - 20. april.
Den Evige Skjebne. - 21. april.
Beskrivelse Av Enhet. – 22. april.
Se På Den Lyse Side. – 23. april.
Naturens Lover og Liv. – 24. april.
Alltid Fremad. – 25. april.
Den Kristne Soldat. – 26. april.
Forsvaret av Vårt Budskap. – 27. april.
Lærebok til Frelse. – 28. april.
Full Overgivelse. – 29. april.
Guddommelig Oppskrift. – 30. april.
Ellen Whites Investeringer. – 1. Mai.
Fremgang i Kristus. – 2. mai.
Himmelsk Invitasjon. - 3. Mai.
Arbeidets Velsignelse. – 4. mai.
Å Frigjøre Seg fra Synd. - 5. mai.
Frelsens Innerste Hemmeligheter. – 6. mai.
Oppskriften på en God Helse. - 7. mai.
Forberedelse til Himmelen. – 8. mai.
En Advarende Drøm. – 9. mai.
Å Leve For Gud. – 10. mai.
Veien, Sannheten og Livet. – 11. mai.
Bed, Tro, Krev. – 12. mai.
Å Elske å Adlyde. – 13. mai.
Den Medfølende Kristne. – 14. mai.
Trin for Trin. – 15. mai.
Overgivelse Uten Reservasjon. – 16. mai.
Hjertets Hellighet. – 17. mai.
Troskap mot Faderens Familie. – 18. mai.
Lydighet er Helligelse. – 19. mai.
Kristi Mirakuløse Kroning. – 20. mai.
Et Med Kristus. – 21. mai.
Den Rensende Process. - 22.mai.
Å Sikre Vår Arv. – 23. mai.
Iver For Sannheten. – 24. mai.
Dvel i Hans Skygge. – 25. mai.
Å Kreve Privilegene. – 26. mai.
Gled dere i Herren. – 27. mai.
Den Iboende Kristus. – 28. mai.
Respekter Verket. – 29 mai.
Uten Plett. 30 Mai.
Våre Skytsengler. – 31. mai.
Den Sanne Kristne, - 1. juni.
Vår Edle Rause Herre. – 2. juni.
Døren står Ennå Åpen. – 3. juni.
La Ingen Forføre Deg. – 4. juni.
Individuell Forberedelse. – 5. juni.
Frelsens Pris. – 6. juni.
Hans Nåde Er Tilstrekkelig. – 7. juni.
Gå Arbeid i Dag. – 8. juni.
I Beundring For Evangeliet. - 9. juni.
Høsttiden. – 10. juni.
Utholdende Bønn. - 11. juni.
Guds Omsorg For Sin Menighet. – 12. juni.
Den Støttende Ånd. – 13. juni.
Vokt Portene. – 14. juni.
Udødelig Arv. – 15. juni.
Korsets Under – 16. juni.
La Os Holde Fast. – 17. juni.
Troskap i Tjenesten. – 18. juni.
Ethvert Medlem En Misjonær. – 19. juni.
Den Herlige Arv. – 20. juni.
Invitasjon Til Alle. – 21. juni.
Å Elske Er Å Tjene. – 22. juni.
Guds Måte Å Behandle Mennesker På. - 23. juni.
Ledelse igjennom Forvirring. – 24. juni.
Å Leve Sundt. – 25. juni.
Åndens Arbeid. – 26. juni.
Bønnens Kraft. – 27. juni.
Et Lys På Vår Sti. – 28. juni.
Til Hvem Skal Vi Gå? – 29. juni.
Kristen Holdning og Ambisjoner. – 30. juni.
En Medfølende Frelser. - 1. Juli.
Dere Er Alle Brødre. – 2. juli.
Ingen Plass til Stolthet. – 3. juli.
Jesus Bryr Seg. – 4. juli.
Sannheten Skal Triumfere. – 5. juli.
Forkynn Evangeliet. 6. juli.
Angerens Frukter. – 7. juli.
Herre, Kom Snart! – 8. juli.

Et Vern Mot Fienden. – 9. July.
Guds Er Æren. – 10. juli.
Åndelig Salt. – 11. juli.
Makeløs Kjærlighet. – 12. juli.
Arbeidet er en Velsignelse. – 13. juli.
Fullkommen Tro. – 14. juli.
Tåpelig Fanatisme. 15. juli.
Spis for Livet. – 16. juli.
Et Liv Som Hans. – 17. juli.
Betrodde talenter til bruk i tjeneste. – 18. juli.
En Alltid Nærværende Hjelp. – 19. juli.
Spis For Å Vinne Styrke. – 20. juli.
La Ditt Lys Skinne. – 21. juli.
En Åpen Dør. – 22. juli.
Kjenner Du Din Herre? – 23. juli.
Så Ved Alle Vann. – 24. juli.
Bygger Du På Klippen? – 25. juli.
I Samsvar med Din Tro. – 26. juli.
Små menn – Store Emner. – 27. juli.
Belønning for Troskap. – 28. juli.
Guds Løfter til Foreldre. – 29. juli.
Styrke For Dagen. – 30. juli.
Hvordan møte Opposisjon. – 31. juli.
Innehavere av Guddommelig Natur. - 1. august.
Jesus, Din Venn i Rettssalen. – 2. August.
Sannhetens Makt. – 3. august.
Ord er Betydningsfulle. – 4. august.
Dekket av Kristi Rettferdighet. – 5. august.
Gud Verdsetter Ydmykhet. – 6. august.
Synspunkter angående Plikten. - 7. august.
Som Stjernene Evig og Alltid. – 8. august.
Mors Kjærlighet. – 9. august.
Satans Villedende Resonnementer. – 10. august.
Å Vandre Med Den Usynlige Gud. – 11. august.
Se Hen Til Lyset. – 12. august.
Ta Aldri Motet Fra Noen. – 13. august.
Noas Dager og Vår Tid. – 14. august.
Den Guddommelige Stedfortreder. – 15. august.
Kan Du Gjøre Krav På Guds Segl. - 16. august.
Oppelsk en Lykkelig Ånd. – 17. august.
Dyrk Mildhet og Følsomhet i Hjemmet. 18. August.
Faren for Tvilrådighet. – 19. august.
Gjennom Naturen til Naturens Gud. – 20. august.
Kontrollert av Den Store Designer. - 21.august.
Guds Krav til Deg. – 22. august.
Prøven på Seriøsitet. – 23. august.
Grip Tak I Den Guddommelige Styrke. – 24. august.
Herrens Lov er Uforanderlig. – 25. august.
Hold Deg Borte fra Det Okkulte. (Spiritisme) – 26. august.
I Verden, Men ikke av Verden. – 27. august.
Å Etterligne Kristi Metoder. – 28. august.
Kristen klokskap. – 29. august.
Ekte Helligelse. – 30. august.
Mysteriet: - Åndelig Vekst. – 31. august.
Ta Imot Så Du kan Gi. – 1. september.
Skrevet til Advarsel For Oss. – 2. september.
Mer Privilegerte Enn Engler. – 3. september.
Usette Styrker i Konflikt. – 4. september.
Vår Ledestjerne Inn i All Sannhet. – 5. september.
Du Kan vinne. – 6. september
Hovmod går forut for et Fall. – 7. september.
At Din Tro Ikke Må Svikte. – 8. september.
Samvittighetsnag for Synder, Som er Tilgitt. – 9. september.
Kristus er Ikke Splittet og Delt. – 10. september.
Hold Kjølen i Likevekt. – 11. september.
Kristne Akkurat Nu. – 12. september.
Vokt Dine Ord. – 13. september.
Dyrk Den Kristuslignende Kjærlighet. – 14. september.
Hvis Judas Hadde Angret. – 15. september.
Ta Jesus På Hans Ord. – 16. september.
Alle Mennesker er Brødre. – 17. september.
Tråkk aldri på dem, som tar feil. – 18. september.
Hvordan Kan Vi Ha Himmel Her. – 19. september.
Kristus er Veien. – 20. september.
Gud er en Person. – 21. september.
Har Du Gått Over fra Død til Liv? – 22. september.
”Han Er Alltid Med Meg. – 23. september.
Partnere Med Gud. – 24. september.
Guddommelig Nåde, Vårt Største Behov. – 25. september.
Guds Kontinuerlige Oppfordring. – 26. september.
Forsøm Ikke De Små Ting. – 27. september
Jag Mot Målet. – 28. september.
Din Forretning er Guds Forretning. – 29. september.
Et Stort Arbeid Skal Gjøres. – 30. september.
Dere er Guds Instrumenter. – 1. oktober.
Bli Medlem av Guds Hær. – 2. oktober.
Kraften av Forvandlende Nåde. – 3. oktober.
Hver Mann Sitt Arbeid. – 4. oktober.
Det Store Bud. – 5. oktober.
Løp For Himmelen. – 6. oktober.
Kraft til å Seire. – 7. oktober.
Knytt Dine Følelser Til Himmelen. – 8. oktober.
Å Etterligne Mønsteret. – 9. oktober.
Festmåltidet på Guds Ord. – 10. oktober.
Barnets Første Skole. – 11. oktober.
Sky ikke Korset. – 12. oktober.
Den Guddommelige Foredler. – 13. oktober.
Dommen Kommer. – 14. Oktober.
Den Guddommelige Misjonsbefaling. – 15. oktober.
Tømt for Stolthet og Selvbevissthet. – 16. oktober.
Leppetjenestens Religion. – 17. oktober.
Tenk på Disse Ting. – 18. oktober.
Livgivende Vann. – 19. oktober.
Hvordan Takle et Tap? – 20. oktober.
Velsignelsenes kanaler. – 21. oktober.
Tvil Ikke. – 22. oktober.
Hva Kan Vi Gjøre Med Depresjon? – 23. oktober.
Få Selvet ut av Syne. – 24. oktober.
Betydningen av Hjemmets Religion. – 25. oktober.
Den Avsluttende Kamp. – 26. oktober.
Vi er i Fiendens Land. - 27. oktober.
Barnlig Tro. – 28. oktober.
Åndsdrevne Kristne. – 29. Oktober.
Satan er ikke Død. – 30. oktober.
Hvil Kun i Gud. – 31. oktober.
Behold Din Indre Overbevisning. – 1. november.
Bønnesvar. – 2. november.
Skinnende Lysende Kristne. – 3. november.
Søk Som Etter Skjult Skatt. – 4. november.
Fullkommen – Som Han Er. – 5. november.
Forhale Tid Med Synd. – 6. november.
Himmelen i Ditt Hjerte. – 7. november.
Guds Nådes Husholdere. – 8. november.
Skaff Deg Kunnskap om Gud. – 9. november.
Himmelen er Åpen For Oss. - 10. november.
All Sannhet Stammer fra Kristus. – 11. november.
Ut i All Verden. – 12. november.
Ingen Tid Til Strid. – 13. november.
La Kristus Være Ditt Lys – 14. november.
Nåværende Fortrin og Fremtidige Fordeler. – 15. november.
Vår Tilflukt og Vår Styrke. – 16. november.
Gud Elsker Det Skjønne. – 18. november.
Vårt Spesielle Oppdrag. – 17. November.
”En Betydningsfull Drøm” – 19. november.
En Forsmak På Himmelen. – 20. november.
Forberedelse til Udødelighet. – 21. november.
Hvordan Holde Kjærligheten i Live. – 22. november.
Listig Uttenkte Planer. – 23. november.
Ærlighet i Forretningsanliggender. – 24. november.
Framskynd Kristi Komme. – 25. november.
Skolen – Her og Heretter. – 26. november.
Oppskriften på Helse. – 27. november.
Den Hellige Ånd – Gavenes Gave. – 28. november.
De Himmelske Englers Tjeneste. – 29. november.
Daglig Omvendelse. – 30. november.
Frykt for å Være Ulydig Mot Gud. – 1. desember.
Gaver Som Fyller Vårt Behov. – 2. desember.
Takknemmelig for Hvert Sekund. – 3. desember.
Botemidlet for Begjærlighet. – 4. desember.
Lys ut fra Mørket. – 5. desember.
Gi Mens Dere Mottar. - 6. desember.
Evig Tap. – 7. desember.
Halsstarighet – Hindring for all Framgang. – 8. desember.
Guds syn på Storhet. – 9. desember.
Hjerter fylt med Kristi fred. – 10. desember.
At Deres Glede Må Være Fullkommen. – 11. desember.
Herrens Filosofi. – 12. desember.
Ydmykhetens Storhet. – 13. desember.
Når Sannheten Kontrollerer Livet. – 14. desember.
Menneskeskapte Vitser. – 15. desember.
Originaler og Særlinger. – 16. desember.
Å holde Jul. – 17. desember.
La Kristus Lede. – 18. desember.
Velg i Dag. – 19. desember.
Saml Smulene. – 20. desember.
Blafrende Lys. – 21. desember.
Kjærlighet Oppfyller Loven. 22. desember.
Vann til Vin. – 23. desember.
Hvorledes Være en Suksess. – 24. desember.
Guds Usigelige Gave. – 25. desember.
Enhet. – 26. desember.
Arbeid blant Kristi Frontkjempere.– 27. desember.
Under Hans Vinger. – 28. desember.
Full Overgivelse til Guds Vilje. – 29. desember.
Gå i Jesu Fotspor. – 30. desember.
La Intet Stjele Din Oppmerksomhet. - 31. desember.
Appendiks