Tillbake

Det er et godt land,

1992, 233 sider oversat af Øyvin Listsa, udgivet af forlaget"Vintræet"
norsk side:
engelsk side:

Indskannet og korrigeret godt


Innledning
Mitt førstesyn
Senere syner
Beseglingen
Guds kjærlighet til sitt folk
Rystelsen av himmelens krefter
Den åpne og den lukkede døren
Vår tros prøvelse
Til den lille flokk
De tusen år på dommen
Jesus i den himmelske helligdom
Forberedelser til trengselstiden
Mystiske bankefenomener
Budbærerne
Dyrets merke
De blinde leder de blinde
Forberedelse til enden
Bønn og tro
Innhøstningstiden
Søster Whites drømmer
William Millers Drøm
En forklaring
Menighetsorden
Vanskeligheter i menigheten
Kristi etterfølgere
Forberedelsen til Jesu gjenkomst
Sammenkomster
Til den uerfarne
Selvfornektelse

Uærbødighet
Falske hyrder
Guds gave til menneskene
Satans fall
Menneskets fall
Frelsesplanen
Jesu første komme
Jesu tjeneste
Forklarelsen
Jesus blir forrådt
Jesu rettergang
Jesu korsfestelse
Jesu oppstandelse
Jesu himmelfart
Jesu disipler
Stefanus død
Sauls omvendelse
Jødene bestemmer seg for å drepe Paulus
Paulus besoker Jerusalem
Det store frafallet
Ondskapens hemmelighet
Døden er ikke et liv i evig pine
Reformasjonen
Menigheten og verden forenes
William Miller
Den første engels budskap
Den annen engels budskap
Adventbevegelsen i bilder
Et annet bilde

Helligdommen
Den tredje engels budskap
En solid plattform
Spiritisme
Griskhet
Rystelsen
Babylons synder
Det høye rop
Den tredje engels budskap avsluttet
Trengselstiden
Befrielsen av de hellige
De helliges belønning
Jorden lagt øde
Den annen oppstandelse
Den annen død
De femti bibel vers i gullbokstaver