Tillbake

Det kristne hjem

1980. 427 sider
norsk side:
engelsk side:

Indskannet og korrigeretEt trivelig hjem
Atmosfæren i hjemmet

Grunntrekk ved et kristent hjem
Som eden-hjemmet

Samfunnets beste vern
En vidtrekkende innflytelse

Et mektig vitnesbyrd for kristendommen

Valg av ektemake
Den store avgjørelsen

Kjærligheten gjør ikke blind
Vanhellige forbindelser
Forbudte ekteskap
Nødvendig veiledning

Betingelser for et lykkelig familieliv
Uoverveide og umodne giftermål

Passer vi sammen?
Opplæring i hjemmet
Sann omvendelse er nødvendig

Etter vielsen
Høytidelige løfter

Et rikt fellesskap
Gjensidige forpliktelser
Plikter og rettigheter

Det nye hjemmet
Hvor skal jeg bo?

Familien og byen
Fordeler ved å bo på landet.
Hvordan skal hjemmet være?

En gave fra Herren
Barna er en gave fra Gud

Familiens størrelse
Omsorg for nødstedte barn
Arven fra foreldrene

En lykkelig familie
En hellig sirkel

Barnets første skole
En oppgave som ikke kan overlates til andre

Kamaratskap i familien
Kjærlighet gir trygghet
Hjertets aker
Løfter om guddommelig ledelse

Faren binder familien sammen
Farens stilling og ansvar

Felles byrder
Kamerat med barna
Hvordan en ektemann ikke bør være

Moren - en dronning i hjemmet
Morens stilling og ansvar

Morens innflytelse
Feil vurdering av husmorens arbeid
Feilaktige morsidealer
Husmorens helse og utseende
Påvirkning av fosteret
Omsorgen for små barn
Morens fremste plikt er å oppdra barna
Stemoren
En oppmuntring til mødrene

Barna
Barnas sanne verd

Ens hjelpere
Re din far og din mor
Til barna i familien

Ledelsen i hjemmet
Normer for familielivet

Felles front
Kristendom i familien
Moralske normer
Skilsmisse
Holdning til en vantro ektefelle
Predikantens familie

Når foreldrene blir gamle

Familiens økonomi
Guds husholdere

Prinsipper i familieøkonomien
Økonomisk sans i hverdagslivet
Lær barna økonomisk sans
Yrkesetikk
Om å sørge for fremtiden

Sinnets innfallsporter
Vi må vokte innfallsportene

Hva øret hører og hva øyet ser
Hvilken innflytelse har det vi leser?

Trivselsfaktorer i hjemmet
Høflighet og vennlighet

Godt humør
Samtale
Gjestfrihet

Vennskap og omgangsformer
Våre sosialebehov

Hvilke forbindelserer trygge?
Foreldrene må veilede i valg av venner
Fridager og høytider
Juleferring
Familien - et missionssenter

Avkobling og rekreasjon
Betydningen av rekreasjon

Fritidssysler
Rekreasjon som gir varig tilfredsstillelse
Hvordan velger den kristne sin rekreasjon?
Jaget etter forlystelse
Råd om rekreasjon

Gud vil lønne de trofaste
Lønnen i dette liv og i det neste

Livet i eden-hjemmet
Glimt av den nye jord