Tillbake

Den store konflikt

Forviklinger og kamper innen kristenheten i fortid og nutid.

Forkortet utg. Av "The Great Controversy". Oversatt av E. A. 445 s. IIlustr. 6 pl. Skandinavisk Bokforlag, Oslo 1931

Et historisk forbillede13
Kristenforfølgelser i de første århundrer35
Frafallet45
Valdenserne57
Hus og Hieronymus75
Luthers løsrivelse fra Rom101
Luther for riksdagen129
Reformasjonens fremgang i Tyskland153
Fyrstens protest167
Nederlandene og Skandinavia183
Senere engelske reformatorer193
Den franske revolusjon og Bibelen215
En ny tid innvarsles241
Et problem og dets løsning257
"En åpnet dør"271
Et videre utsyn281
Reformasjonens videre utvikling299
Religiøse foreteelser i den nyere tid309
En vigtig rettshandling325
Det ondes oprinnelse337
Slektens håp349
Litt om åndeverdenen355
Misvisende tolkninger361
Det første medium373
Spiritismens art og vesen391
Pavedømmets mål og hensikter403
En uundgåelig styrkeprøve mellem sannhet og villfarelse421
Det sikre vern431
Striden endt - det tapte gjenoprettet441