Tillbake

Den Store Striden

utgitt 2023


Jerusalems ødeleggelse
Forfølgelse i de første århundrene
En åndelig mørketid
Valdenserne
Reformasjonens Morgenstjerne
Hus og Hieronymus
Luther skiller lag med Roma
Luther Taler for Riksdagen
Den Sveitsiske Reformatoren
Reformasjonens framgang i Tyskland
Fyrstenes Protest
Reformasjonen i Frankrike
Nederland og Skandinavia
Senere engelske reformatorer
Bibelen og den Franske revolusjon
På Flukt Over Havet
Tegn i tiden
En Amerikansk reformator
Lys i Mørket
En stor religiøs vekkelse
En advarsel forkastes
Oppfylte Profetier
Hva er Helligdommen?
Hva gjør Kristus i dag?
Guds uforanderlige lov
Et reformarbeid
Vekkelser i nyere tid
Den undersøkende dommen
Det ondes opphav

Fiendskap mellom mennesket og satan
Onde ånder i aktivitet
Satans snarer
Det første store bedraget
Kan vi snakke med de døde?
Pavedømmets hensikter
Krisetimen nærmer seg
Bibelen - vårteneste sikre vern
Den siste Advarselen
Trengselstiden
Guds folks befrielse
Jorden legges øde
Striden er over
Forfatterens forord