Tillbake

Den Store Striden

I 2009 blev denne udgave udsendt af Økotryk på norsk.

Sidetalsoversætter

Jerusalems ødeleggelse8
Forfølgelse i de første århundrer22
En åndelig mørketid31
Valdenserne40
Reformasjonens morgestjerne54
Hus og Hieronymus66
Luthers adskillelse fra Rom85
Luther for Riksdagen103
Reformasjonens fremgang i Tyskland132
Fyrstens protest141
Reformasjonen i Frankrike153
Nederland og skandinavia175
Senere Engelske reformatorer182
Bibelen og den franske revolusjon197
På flukt over havet215
Tegn i tiden231
En amerikansk reformator243
Lys i mørket259
En stor religiøs vekkelse267
En advarsel forkastes278
Oppfylte profetier288
Hva er helligdommen300
Hva er helligdommen308
Guds uforanderlige lov314
Et reformarbeid314
Vekkelser i nyere tid331
Den undersøkende dom342
Det ondes opphav352
Fiendskap mellom Mennesket og Satan360
Onde ånder i aktivitet365
Satans snarer371
Det første store bedrag378
Kan vi tale med de døde391
Pavedømmets hensikter401
Den forstående kamp414
Skriften – vårt sikre vern422
Den siste Advarsel428
Trengselstiden435
Guds folks befrielse448
Jorden legges øde458
Striden er over464