Tillbake

Guds siste menighet

47 sider. Med diverse sitater.

Utgitt av Adventistsamfunnet i Norge

sannsynligvis 1978??


Forord

I
Guds kjærlighet til sin menighet

Menigheten er Guds eiendom
Organisasjon" og videre utvikling

II
Den siste menighet er ikke Babylon
Anklageren og hans virksomhet

Menigheten er ikke babylon
Den Kjempende Menighet.
En tjenestegjerning som gud har opprettet
Gud har en Menighet.
Guds kjærlighet til sin menighet

III
Den seirende menighet
Et løfte som ofte er gjentatt

Samfunnets navn
Generalkonferensen
Et budskap til generalkonferensen i 1913
Frimodighet i Herren
En tillitserklæring, gitt i 1915