Tillbake

Herren har vist meg…

2008 Oversettelsen er ny, og er ikke på Internett

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag
Innledning7
Mitt første syn.11
Senere syner21
Beseglingen av de 144 00025
Guds kjærlighet til sitt folk28
Rystelsen av himmelens krefter30
Den åpne og den lukkede døren31
Vår tros prøvelse34
Til den lille flokk38
De tusen år og dommen42
Jesus i den himmelske helligdom45
Forberedelser til trengselstiden47
Mystiske bankefenomener50
Budbærerne52
Dyrets merke56
De blinde leder de blinde60
Forberedelse til enden62
Bønnogtro65
Innhøstningstiden67
Søster Whites drømmer71
William Millers drøm74
Enforklaring77
Menighetsorden88
Vanskeligheter i menigheten95
Kristi etterfølgere98
Forberedelsen tiljesu gjenkomst102
Sammenkomster105
Til den uerfarne109
Selvfornektelse112
Uærbødighet113
Falske hyrder114
Guds gave til menneskene117
Satans fall120
Menneskets fall123
Frelsesplanen125
Jesu første komme129
Jesu tjeneste134
Forklarelsen137
Jesus blir forrådt140
Jesu rettergang144
Jesu korsfestelse150
Jesu oppstandelse156
Jesn himmelfart164
Jesu disipler166
Stefanus' død171
Saulus' omvendelse174
Jødene bestemmer seg for å drepe Paulus176
Paulus besøker Jerusalem180
Det store frafallet184
Ondskapens hemmelighet188
Døden er ikke et liv i evig pine192
Reformasjonen196
Menigheten og verden blir forent200
William Miller203
Den første engels budskap207
Den annen engels budskap212
Adventbevegelsen i bilder215
Et annet bilde220
Helligdommen225
Den tredje engels budskap229
En solid plattform234
Spiritisme238
Griskhet243
Rystelsen246
Babylons synder250
Det høye rop254
Den tredje engels budskap avsluttet257
Trengselstiden260
Befrielsen av de hellige263
De helliges belønning266
Jorden lagt øde268
Den annen oppstandelse270
Den annen død273