Tillbake

I historiens morgen

1980, 598 sider.
norsk side:
engelsk side:

Sidetalsoversetter


Før begynnelsen
Da verden ble til
En historisk tragedie
Guds redningsaksjon
Min brors vokter
Slekter skiller lag
Da himmelens sluser ble åpnet
Regnbuen
Uken
Da språkene ble til
På vei mot ukjent fedreland
Abraham slår seg ned i Kanaan
Lydighet - et tegn på tro
Sodomas siste natt
Ekteskapspakten som Gud signerte
To brødre - to livssyn
Jakob i landflyktighet
Å kjempe med Gud
Tilbake til Kanaan
Fra fengslet til faraos hoff
Dramatisk gjensyn
Moses
Farao trosser Gud
Den første påsken
Exodus
Fra Rødehavet til Sinai
De ti bud
Dansen rundt gullkalven
Kampen mellom lysets og mørkets makter

Gudshuset i ørkenen
Fremmed ild
Loven og lovene
Med kurs for Kanaan
I hemmelig oppdrag
Opprør i leiren
Tilbake til ørkenen
Klippen - symbolet på Kristus
Kobberslangen
Da festningsverkene falt
Profet på avveier
I fiendens leir
Moses tar avskjed
Gravferd uten følge
Gjennom elven på bar bunn
Da Jerikos murer falt
To fjell
Et ord er et ord
Arvelodd i løftets land
På valgets skillevei
Havesyke og giverglede
Velferd for alle
Helg og høytid
Gideon - Israels redningsmann
Samson - den svake kjempen
Samuel - profet og dommer
Misforstått farskjærlighet
Herrens ord var dyrt i de dager
Skolene i det gamle Israel

Fra teokrati til monarki
Krig med filistrene
Sauls fatale feilgrep
Nytt dynasti
David og Goliat
Fredløs
Davids storsinn
Saul møter sin skjebne
Åndemaning før og nå
I fiendens land
David blir konge
Rikets stilling styrkes
Et mørkt kapittel i Davids liv
Kongesønnen gjør opprør
Nemesis