Tillbake

I naturens tempel

Til norsk ved Magnus Langvall Copyright by Norsk Bokforlag A.S. ISBN 82 7007 023 8 Trykt i Sunnhetbladet trykkri, Oslo
norsk side:
engelsk side:

Sidetalsoversetter

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag

Bergprekenen
Saligprisningene
Loven er åndelig
Det rette motiv for vår gudstjeneste
Herrens bønn
Døm ikke