Tillbake

I naturens tempel

Til norsk ved Magnus Langvall. Språklig fornyet ved Elisabeth Bjarnar, 2022. - Alle henvisninger i den fornyede utgaven er hentet fra Bibelen Guds ord, Bibelforlaget, 2017-utgaven.
norsk side:
engelsk side:

Sidetalsoversetter

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag

Forord
Fra naturens talerstol
Saligprisningene
Loven er åndelig
Det rette motiv for vår gudstjeneste
Herrens bønn
Døm ikke