Tillbake

Kolportør Evangelisten

Undervisning for kolportører - 1950. 113 sider
norsk side:
engelsk side:


Arbeidets betydning
Kolportorens kvalifikasjoner
Kolportøren er en evangeliets arbeider
En gjenopplivelse av arbeidet
Innflytelsen av våre skrifter
Et opprop om kolportorer*
Et opprop om rekrutter*
Hva som kreves i kolportørarbeidet
Kolportasje og bibelarbeid
Troskap i pengesaker
Sannhetens kraft til a overbevise og omvende sjeler
Forente bestrebelser
Letisindig og spennende lesning
Prisene på vår litieratur
Våre bøker skal selges og vil bli lest
Fragmenter