Tillbake

Kristus vår Frelser

 • Utgave 1919, Klik her

  Forlagt av NORSK BOKFORLAG Sunnhetsbladets trykkeri Oslo 1946

  Sidetalsoversetter


 • Jesu fødsel
  Jesus stilles fram i tempelet
  Vismennenes besøk
  Fluktcn til Egypt
  Jesu barndomsliv
  Kampens tid
  Dåpen
  Fristelsen
  Jesu første offentlige virksomhet
  Jesu lære
  Sabbatshellig holdelse
  Den gode hyrde
  Jesus drar inn i Jerusalem
  Jesus renser tempelet
  Ved påskenattverden
  Getsemane
  Jesus blir forrådlog grepet
  Jesus for Annas, Kaifas og Det høye råd
  Judas
  Jesus for Pilatus
  Jesus for Herodes
  Jesus blir dømt av Pilatus
  Golgata
  Kristi død
  I Josefs grav
  Han er oppstanden
  Gå og si det til mine disipler
  Vitnene
  Jesu himmelfart

  Kristi gjenkomst
  En dommens dag
  De frelstes hjem