Tillbake

Kraft fra det høye

andaktsbok oversat av Adrian Krogstad, 1981 Norsk Bokforlag


1.jan. Godt nytt år
2.jan. Hvilken vei?
3.jan. Omgitt av Guds miskunnhet
4.jan. Velsignelser - strødd på vår vei
5.jan. Farer på livets reise
6.jan. En bro av kjærlighet
7.jan. Den største av Guds gaver
8.jan. Et kall til alle unge
9.jan. Nyvalg
10.jan. En trygg leder
11.jan. Barn av den himmelske konge
12.jan. Hver den - innbefatter også meg
13.jan. Strømmer av Guds rike nåde
14.jan. Se og lev
15.jan. Et høyere ideal
16.jan. Styrke i Herren
17.jan. Englevakt omkring oss
18.jan. Løfter til dem som lyder
19.jan. Vår eneste sikkerhet
20.jan. Lys eller skygge
21.jan. Håp for de håpløse
22.jan. Bli lik Kristus
23.jan. Alltid i Guds tanker
24.jan. Hold deg nær til Jesus
25.jan. Bibelen lyset opp veien for meg
26.jan. Sannhet i hjertet
27.jan. Gled deg i sannheten
28.jan. Sannheten - en dyrebar skatt
29.jan. Kunnskap som fonner karakteren
30.jan. Legedom for sjelen
31.jan. I Kristi skole
1.feb. La Jesus lede
2.feb. Mennesket mer dyrebart enn gull
3.feb. Jeg tilhører ikke meg selv
4.feb. Kjøpt med Kristi blod
5.feb. Gud gjør krav på sin eiendom
6.feb. Ta vare på Guds eiendom
7.feb. Ta Gud med på råd
8.feb. Redningstauet fra himmelen
9.feb. Sentret for mitt håp
10.feb. Blodets rensende kraft
11.feb. Broen over syndens avgrunn
12.feb. En talsmann hos Faderen
13.feb. Bindeleddet mellom Gud og mennesket
14.feb. Feilfrie i Kristi fullkommenhet
15.feb. Troen som rettferdiggjør
16.feb. Antatt i den elskede
17.feb. Vår forløser - en prøvet sten
18.feb. Jesus vår beste venn
19.feb. Jesus er alltid nær
20.feb. Vårt store eksempel
21.feb. Kristi bilde gjenspeilet
22.feb. Glede i Kristns
23.feb. Ære være Gud
24.feb. Kristus må være det sentrale
25.feb. Jag etter å kjenne Herren
26.feb. Gledens helte
27.feb. En hensikt med livet
28.feb. Usigelig og herliggjort glede
29.feb. Usigelig og herliggjort glede
1.mar. Kristus - stigen til himmelen
2.mar. Troens skatt
3.mar. Dyd og kunnskap
4.mar. Kunnskap og avhold
5.mar. Tålmodighetens fullkomne gjerning
6.mar. Til tålmodigheten gudsfrykt
7.mar. Broderkjærlighetens dyd
8.mar. Det øverste trinn – kjærlighet
9.mar. Gjør ditt kall og din utvelgelse fast
10.mar. Hold fast ved Kristus-stigen
11.mar. Visshetens forrett
12.mar. Utvalgt av Gud
13.mar. Guds kjærlighet og nåde
14.mar. Gud ber om våre beste følelser
15.mar. Hvilken hærfører?
16.mar. Årsaken til alle våre smerter
17.mar. Se til Gud i din hjelpeløshet
18.mar. Han har sørget for full forlatelse
19.mar. Bygg for evigheten
20.mar. Gi ikke etter for fristelsen
21.mar. Over tvilens tåke
22.mar. Stadig seier over det onde
23.mar. Årvåkent vakthold
24.mar. Hvorledes Satans makt blir brutt
25.mar. Vårt personlige ansvar for frelsen
26.mar. Guds gjerning og min
27.mar. Kamp mot usynlige makter
28.mar. Kristus har vist hvordan vi skal seire
29.mar. Hvorledes opprettholde din rettskaffenhet
30.mar. Fremgang ved motstand
31.mar. Jo nærmere, dess tryggere
1.apr. Kom til meg
2.apr. Hvile for den trette
3.apr. Lær av meg
4.apr. Bær Kristi åk
5.apr. Lær i Kristi skole
6.apr. Forberedelse for den høyere skole
7.apr. Viljekraftens sanne betydning
8.apr. Forent med Guds vilje
9.apr. En ydmyk vilje
10.apr. De dyrker Guds have
11.apr. I harmoni med Gud
12.apr. Kristi sinnelag
13.apr. Vår innflytelse over hverandre
14.apr. Satan forvirrer menneskesinnet
15.apr. La tankene være beskjeftiget med noe
16.apr. Kontroller tankene
17.apr. Hvorledes vi kan disiplinere tankene
18.apr. Menneskesinnets riktige plan
19.apr. Emnet for våre beste tanker
20.apr. Tid for betraktning
21.apr. Hva er tro?
22.apr. Frelst ved Guds nåde
23.apr. Følelse er ingen sikker veileder
24.apr. Følelse og tro - to forskjellige ting
25.apr. Tro som renser
26.apr. Gjerningenes plass i troslivet
27.apr. Vær ikke en hykler
28.apr. Hold stillingen
29.apr. Menneskets nød - Guds anledning
30.apr. Fra seier til seier
1.mai Bønn - kanalen til all velsignelse
2.mai En åpen dør til Guds trone
3.mai Velsignelser for dem som ber
4.mai Lær å be
5.mai Søk Gud av hele ditt hjerte
6.mai Seier ved årvåkenhet
7.mai Ydmyk, vedholdende bønn
8.mai Vent på Guds svar
9.mai Minnesmerker
10.mai På fjellet for Guds åsyn
11.mai Guds lov - et vern
12.mai En fullkommen leveregd
13.mai Veid for himmelen
14.mai Hjertets tjeneste
15.mai Lov og evangelium forenet
16.mai Veien til renhet
17.mai En opplyst samvittighet
18.mai Grener som hærer frukt
19.mai Bli i Kristus
20.mai Kilden til min styrke
21.mai Fryd deg i forvissningen
22.mai Det lykkeligste folk i verden
23.mai Jesu venner
24.mai Jesu største gave
25.mai Anden blir gitt på betingelser
26.mai Kristi representant
27.mai Gi etter for Åndens kontroll
28.mai En åpenbarer av Kristi nåde
29.mai Tiden for Åndens kraft
30.mai Garantien for vår antagelse
31.mai Tre mektige hjelpere
1.jun. Bevis på et nytt hjerte Sommertid med Gud
2.jun. Hva er beviset på et nytt hjerte? - Et forandret liv.
3.jun. Ta deg i vare for et hårdt hjerte
4.jun. Hvordan hjertet blir bevart
5.jun. Hvem har kontroll over mitt liv
6.jun. Soldater på livets slagmark
7.jun. Et kongelig presteskap
8.jun. I Guds verksted
9.jun. Velsignelsen ved det kristne fellesskap
10.jun. Ett med den himmelske familie
11.jun. Når Herren lytter
12.jun. Enhet i likheten
13.jun. Forenet i Kristus
14.jun. Et stort brorskap
15.jun. Seier over enhver fiende
16.jun. Kjærlighetens gylne lenke
17.jun. Under Kristi åk
18.jun. Kjærlighetens opphav
19.jun. Båndet som binder hjertene sammen
20.jun. Hjelp til en feilende
21.jun. Tilgivelsens hemmelighet
22.jun. Fredsstiftere
23.jun. Hos Gud er det ingen klasseforskjell
24.jun. Luk bort giftplantene
25.jun. Hjelp hverandre
26.jun. Kristelig sympati
27.jun. Hvem er min neste?
28.jun. I Jesu fotspor
29.jun. Gleden ved ydmyk tjeneste
30.jun. Tiden - en dyrebar skatt
1.jul. Søk himmelske verdier
2.jul. Fremgangens fare
3.jul. Hjelpere i nød
4.jul. Ingenting er for dyrebart for Gud
5.jul. Er din konto i orden?
6.jul. Når vinning blir til tap
7.jul. En forbannelse eller en velsignelse?
8.jul. En bank som aldri svikter
9.jul. Guds velsignelser er uten grenser

10.jul. De gaver Gud tar imot
11.jul. Guds nådige, hjelpende hånd
12.jul. Vennlighet og selvfornektelse
13.jul. En prøve på karakter
14.jul. Ofrer vi i virkeligheten?
15.jul. Sannheten - en medisin mot ondskap
16.jul. Med troens øye
17.jul. Grav i sannhetens gruve
18.jul. Hvorledes skal vi studere Bibelen?
19.jul. Bibelen taler til meg
20.jul. Sannhetens skattkammer
21.jul. Blader fra livets tre
22.jul. Brød som metter
23.jul. Som en ildmur mot fristelser
24.jul. Det himmelske såkorn
25.jul. Sannhetens helliggjørende kraft
26.jul. Mer hellighet
27.jul. Hemmeligheten ved hellighet
28.jul. En daglig omvendelseserfaring
29.jul. I Kristi solskinn
30.jul. Hvorledes vi skal vokse i nåden
31.jul. Mot høyere mål
1.aug. Betydningen av selvdisiplin
2.aug. Valg av livsgjerning
3.aug. Meditasjon og iherdig arbeid
4.aug. Faren ved uvirksomhet
5.aug. Arbeidets velsignelse
6.aug. Planlagt eller tilfeldig arbeid
7.aug. Gud er interessert i din økonomi
8.aug. Himmelske prinsipper
9.aug. Det Gud betrakter som stort
10.aug. Verdien av regelmessighet og orden
11.aug. Store småting
12.aug. Orden og renslighet
13.aug. Kjærlighetens innflytelse
14.aug. Hvorfor være på jakt etter feil?
15.aug. Kritikk
16.aug. Seier over misunnelse og avindsyke
17.aug. Hva vi må gjøre med vrede
18.aug. Sann kristen høflighet
19.aug. Vennlig og elskverdig opptreden
20.aug. En uimotståelig innflytelse
21.aug. Oppelsk Jesu sinnelag
22.aug. Kjærligheten oppblåses ikke
23.aug. Har din kristendom gjort deg bedre?
24.aug. Tilfredshetens hemmelighet
25.aug. Gå forsiktig
26.aug. Dannelse av vaner og karakter
27.aug. Velsignelsens solskinn
28.aug. Betrakt Kristi karakter
29.aug. Sannhetens sterke festning
30.aug. Måten vi ser på
31.aug. Løft banneret høyt
1.sep. Påminnelser om vårt himmelske hjem
2.sep. Naturen taler om Gud
3.sep. Mental og moralsk vekst
4.sep. Guds store reservoarer
5.sep. Skjønnheten i vårt livsverk
6.sep. En ren, moralsk atmosfære
7.sep. Vær kresen
8.sep. Pass på dine følelser
9.sep. Du må velge din omgangskrets
10.sep. En venn for de venneløse
11.sep. Dyder som vokser ved øvelse
12.sep. Etterlat deg spor i verden
13.sep. Hjemmet - en skole
14.sep. Lykkens sanne kilde
15.sep. Lydighet - grunnlaget for sann storhet
16.sep. Kroppen - et hellig tempel
17.sep. Selvtilfredsstillelsens følger
18.sep. Lyset i helsebudskapet
19.sep. Til Guds ære
20.sep. Lønn for avholdenhet
21.sep. En sunn sjel i et sunt legeme
22.sep. Sømmelig klesdrakt
23.sep. Sjarmen ved enkelhet
24.sep. Den ytre pryd og den indre fred
25.sep. Skjønnheten i Kristns-likhet
26.sep. Øyne som er helliget
27.sep. Vær forsiktig med hva du leser
28.sep. Agner eller hvete?
29.sep. Vandring med Gud i en fordervet verden
30.sep. Vitner for Kristus
1.okt. I samfunn med Gud og engler
2.okt. Den bedre del
3.okt. Gud er din arbeidsgiver
4.okt. Er I skyldige?
5.okt. Den eneste trygge fornøyelse
6.okt. Bryt verdens trolldomsmakt
7.okt. De første ting først
8.okt. Undergitt Guds kall
9.okt. Uansett pris - himmelen er billig
10.okt. Talenter til alle
11.okt. Hvorledes bruker du d in e talenter?
12.okt. Talegaven - et dyrebart talent
13.okt. Hjertets innholdsfortegnelse
14.okt. Når taushet er veltalenhet
15.okt. Ord som bringer solskinn og glede
16.okt. Ord lik epler av gull
17.okt. De kristne er som solskinn
18.okt. La eders lys skinne
19.okt. Trofast hvor du er
20.okt. Kristi sendebud
21.okt. Representerer jeg min Herre riktig?
22.okt. Strø ut sannhetens såkorn
23.okt. Våk, be og arbeid
24.okt. " Enhver sin gjerning”
25.okt. En liten menighet i hjemmet
26.okt. Ingen halvhjertethet i Guds tjeneste
27.okt. Tjenestens belønning
28.okt. Vær på vakt mot selvsikkerhet
29.okt. Energisk innsats i løpet
30.okt. Gi akt på deg selv
31.okt. Guds medarbeidere
1.nov. Har du beregnet prisen?
2.nov. Renselsens ild
3.nov. Glede gjennom lidelse med Kristus
4.nov. Et tegn på Guds evige pakt
5.nov. Gud taler i stillheten
6.nov. Opplæring for himmelen
7.nov. Gud vet hva som: er best
8.nov. " Alle ting tjener dem til gode...”
9.nov. Det usynlige
10.nov. Ingen makt kan skille oss fra Kristus
11.nov. Trengselens smeltedigel
12.nov. En juvel eller en gråsten?
13.nov. Gud veier enhver prøvelse
14.nov. Troen må trenge igjennom mørket
15.nov. " Jeg smakte Herrens godhet”
16.nov. Gled eder!
17.nov. Fred i trengsel
18.nov. Kristi fredsarv
19.nov. Grunnlaget for all sann fred
20.nov. Grundighet i troslivet
21.nov. Rotfestet i Kristus
22.nov. På Herrens side
23.nov. Kraften i sann kristendom
24.nov. En tid til å være blind og døv
25.nov. Gud må forme leret
26.nov. Ransak eder selv
27.nov. " Hold deg selv ren”
28.nov. I harmoni med Ordet
29.nov. Hold ut
30.nov. Tiltrukket av Kristi kjærlighet
1.dec. Ton flagg
2.dec. Ekte farger
3.dec. Guds spesielle tegn
4.dec. I prøvetiden
5.dec. Guds eiendomsfolk
6.dec. Guds fottrinn
7.dec. Hvor frafallet begynner
8.dec. Helt med Kristus
9.dec. Egenrettferdighetens laser
10.dec. Kristi rettferdighets klær
11.dec. Et oppmuntrende budskap
12.dec. Vil du åpne døren
13.dec. Seieren er sikker
14.dec. Urokkelig i en verden som rystes
15.dec. Vi står foran en krise
16.dec. Forberedelse til prøven
17.dec. Fridd ut av løvens gap
18.dec. I den brennende ildovnen
19.dec. En fast, urokkelig kurs
20.dec. Den farligste fiende
21.dec. Først kors - så krone
22.dec. På vakt hvert øyeblikk
23.dec. Kroner til de trofaste
24.dec. Sett målet høyt
25.dec. Kristi uransakelige rikdommer
26.dec. Fylt med Guds fylde
27.dec. Nesten hjemme
28.dec. I den indre sirkel
29.dec. La oss telle opp
30.dec. Begrav all bitterhet
31.dec. Seiersprisen Gud har kalt oss til