Tillbake

Livet sammen med Gud

andaktsbok 2006

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag

Forord
Et liv i overgivelse
1. jan. - På rettferds sti er livet å finne

2. jan. - Jeg overgir alt gudstjeneste.
3. jan. - Jeg gir mitt hjerte
4. jan. - Be i tro
5. jan. - Alt er mulig
6. Jan. - Ha tro til Gud
7. jan. - Ett med Gud ved tro
8. jan. - Uten å tvile
9. jan. - Troens berøring har frelst deg." Og kvinnen ble frisk fra samme stund. MATT 9,21-22
10. jan. - Gud vil dekke mine behov
11. jan. - Be om morgenen
12. jan. - Det er alltid på sin plass å be
13. jan. - Be alltid
14. jan - Kraft i bønn
15. jan. - Finn Gud gjennom bønn jeg dere finne meg, sier Herren. JER 29,12"13
16. jan. - Eksempler på bønneliv
17. jan. - En mors bønner
18. jan. - Gransk skriftene
19. jan. - Bibelen er uforlignelig
20. jan. - Bibelen gir nytt liv
21. jan. - Min rådgiver og veileder
22. jan. - Mat for sjelen
23. jan. - Mitt lys
23. jan. - Mitt lys
25. jan. - Andakt morgen og kveld
26. Jan. - Undervis dem flittig når du legger deg og når du står opp. 5 MOS 6,6-7
27. jan. - Bøy deg for Gud
28. jan. - Bekjenn syndene for hverandre
29. jan. - Tilbe Gud og få fred
30. jan. - Timoteus' liv - et resultat av troen
31. jan. - Abraham bygde et alter hvor enn han kom

Et åndsfyldt liv

2. feb. - Alle får en gave
3. feb. - For å utruste de hellige
4. feb. - Enhet blant de hellige
5. feb. - Sannhet åpenbart av Guds profeter
6. feb. - Profetiens ånd - en gave til meg
7. feb. - Tro og ha fremgang
8. feb. - For å overbevise meg om synd
9. feb. - For å opplyse min forstand
10. feb. - For å minne meg om alle ting
11. feb. - For å omdanne min karakter
12. feb. - For å utstyre meg med kraft fra det høye
13. feb. - For å reise en standard imot fienden
14. feb. - For å herliggjøre Kristus i meg
15. feb. - Kjærlighet
16. feb. - Glede og fred
17. feb. - Overbærenhet
18. feb. - Mildhet
19. feb. - Godhet
20. feb. - Tro
21. feb. - Saktmodighet
22. feb. - Løfte om kraft
23. feb. - Bli rede til å ta imot kraften
24. feb. - Vente på kraft
25. feb. - Ta imot kraft
26. feb. - Vitne med kraft
27. feb. - Jeg ønsker denne kraften
28. feb. - Hele jorden skal bli opplyst

Et spennende liv

2. Mar. - Paulus
3. Mar. - Josef
4. Mar. - Stefanus ble den første martyren
5. Mar. - Tre hedersmenn blant hebreerne
6. Mar. - Vår tids unge
7. Mar. - Moderne helter
8. Mar. - Elsk ikke verden
9. Mar. - Ren i en fordervet verden
10. Mar. - Velg sannhetens vei
11. Mar. - Kristus var tro mot sine prinsipper
12. Mar. - Daniel var prinsippfast
13. Mar. - Josef var en prinsippfast mann
14. Mar. - Prinsippene må ikke ofres for fredens skyld
15. Mar. - Jeg tvinger kroppen til å lystre
16. Mar. - Jeg lever etter Guds spilleregler
17. Mar. - Jeg vil elske slik Jesus elsket
18. Mar. - Jeg setter vakt for min munn
19. Mar. - Jeg vil styre mine spisevaner
20. Mar. - Jeg vil være herre over mitt sinn
21. Mar. - Jeg vil være en kristen i mitt hjem
22. Mar. - Jeg vil vokte mitt hjerte
23. Mar. - Jeg vil ikke tenke på nidingsverk
24. Mar. - Jeg vil søke det gode, så jeg får leve
25. Mar. - Jeg vil lytte etter Guds røst
26. Mar. - Jeg vil elske gode bøker
27. Mar. - Jeg.vil synge av hjertet
28. Mar. - Jeg vil synge for Herren
29. Mar. - Gud tillater at prøvelser og motgang får rense meg
30. Mar. - Gud har en hensikt med alle lidelser
31. Mar. - Gud gir kraft til å holde ut i alle prøvelser

Et liv i fremgang

2. Apr. - Tro, rett liv og kunnskap hører sammen
3. Apr. - Innsikt og selvbeherskelse hører sammen
4. Apr. - Gudsfrykt og søskenkjærlighet hører sammen
5. Apr. - Jeg har Guds nåde på min side
6. Apr. - Hans uendelig rike nåde
7. Apr. - Jeg må vokse i nåde
8. Apr. - Vekst i nåden begynner i hjemmet
9. Apr. - Slik vokser man i nåde
10. Apr. - Den kristnes sti fører til himmelen
11. Apr. - Å Gud! Hjelp meg høyere opp
12.Apr. - Opphavet til visdom
13. Apr. - Visdommen gir liv
14. Apr. - Slik vinner man forstand
15. Apr. - Ta vare på klokskap og omtanke
16. Apr. - Visdommen og mitt arbeid
17. Apr. - Visdom i min omgang med andre
18. Apr. - Naturen - nøkkelen til Guds ords skattkammer
19. Apr. - Han forøker mine talenter
20. Apr. - Talens talent
21. Apr. - Tidens talent
22. Apr. - Pengenes talent
23. Apr. - Krefter er en talent
24. Apr. - Gud gir meg kraft til å gjøre det gode
25. Apr. - Varme og vennlighet er kostelige talenter
26. Apr. - Vær modig og sterk
27. Apr. - Vær et forbilde for andre troende
28. Apr. - Et forbilde for venner og ikke-troende
29. Apr. - Den saktmodige og milde Ånds påvirkning
30. Apr. - Den kristne families innflytelse

Et sunt liv

2. Mai - Mennesket er skapt i Guds bilde
3. Mai - Min underfulle kropp
4. Mai - Gud skapte menneskene slik de skulle være
5. Mai - Renslighet
6. Mai - Mosjon
7. Mai - Virksomhet
8. Mai - Et næringsrikt kosthold
9. Mai - Hvile
10. Mai - Ta vare på Guds tempel
11. Mai - Ha det godt
12. Mai - Aktiv ute
13. Mai - Den luften vi puster
14. Mai - Sollyset
15. Mai - Vann
16. Mai - Å glede seg over Guds skaperverk
17. Mai - Gjør alt til Guds ære
18. Mai - Måtehold i arbeid
19. Mai - Snu ikke opp ned på døgnet
20. Mai - Les med måte
21. Mai - Kle deg med vett
22. Mai - Faste måltider
23. Mai - Daniel var et eksempel på måtehold
24. Mai - Kroppen skal være sinnets tjener
25. Mai - Fred med Gud styrker helsen
26. Mai - Den som gjør rett, har fred
27. Mai - Glede er en god medisin
28. Mai - Vennlige ord og handlinger fremmer helsen
29. Mai - Helse og lykke
30. Mai - Syndstilgivelse gir legedom
31. Mai - En vidundermedisin

Et lykkelg liv

2. Jun - Kristus i hjertet er hemmeligheten til lykke
3. Jun - Ingen sann lykke uten Jesus
4. Jun - Visdom og innsikt gir lykke
5. Jun - Bibelen viser veien til sann lykke
6. Jun - De lykkeligste mennesker i verden
7. Jun - Lydighet
8. Jun - Lykken er å gjøre Guds vilje
9. Jun - Adlyde villig
10. Jun - Den gylne regel
11. Jun - Gled deg og gjør godt
12. Jun - Hold ved i det gode
13. Jun - Å være god og gjøre det god
14. Jun - Nøysomhet
15. Jun - Takknemlighet
16. Jun - Takk og pris
17. Jun - Troskap i det små
18. Jun - Kjærlig omsorg i hjemmet
19. Jun - Syng, og verden synger med
20. Jun - Naturens skjønnhet
21. Jun - Fred og trygghet
22. Jun - Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig
23. Jun - Vennlighet preger den troende
24. Jun - Kjærligheten leger mange sår
25 Jun - Si ikke noe for å såre andre
26. Jun - Fullkommen fred
27. Jun - Den som stoler på Herren, står fast
28. Jun - Gråt ikke
29. Jun - Frykt ikke
30. Jun - Tvil ikke

Et liv sammen med andre
1. jul. - Jesus er vårt eksempel i samvær med andre

2. jul. - Vis kjærlighet slik Jesus gjorde det
3. jul. - Vis kjærlighet mot venn og uvenn
4. jul. - Vis omsorg for alle mennesker for dem de omgås.
5. jul. - Et ord i rette tid
6. jul. - Sann dannelse
7. jul. - Kristen vennlighet
8. jul. - Omtanke for andre
9. jul. - Gjestfrihet

10. jul. - Et lyst sinnelag
11. jul. - Tal vennlig
12. jul. - Barn elsker å være sammen med mor
13. jul. - Fars hjerte vendt til barna
14. jul. - Lykkelige sammen
15. jul. - La kjærligheten holde familien sammen
16. jul. - La hjemmet bli til velsignelse for andre
17. jul. - De unge trenger et tilfluktssted hjemme
18. jul. - La gjestene få være med på familieandakten
19. jul. - Skal man få venner, må man være vennlig
20. jul. - Rettferd beriker livet
21. jul. - Sett av en dag ute i naturen
22. jul. - På besøk hos andre
23. jul. - Jesus og vennene hans i Betania
24. jul. - Paulus' vennskap med Timoteus
25. jul. - Jonatan og David
26. jul. - Avkobling virker oppkvikkende
27. jul. - Ingen lever for seg selv
28. jul. - Gud gir oss det som er godt
29. jul. - Gå på de godes vei
30. jul. - Gå ikke på synderes vei
31. jul. - Hold deg til dem som elsker Gud

Et liv i tjeneste
1. aug. - Gud utruster meg til alt godt

2. aug. - Gjør gode gjerninger med iver
3. aug. - Arbeid villig for Gud
4. aug. - La ditt lys skinne
5. aug. - La kjærligheten vokse seg stor, hjemme som ute
6. aug. - Tjenestepiken vitner for Gud
7. aug. - Gud gir oss det vi trenger
8. aug. - Sette i stand de gamle veiene
9. aug. - Jesus kom for å være en tjener
10. aug. - Hjelpe dem som lider
11. aug. - La alle få drikke av livets vann
12. aug. - Arbeidet for barna
13. aug. - Arbeidet for fremstående menn og kvinner
14. aug. - Arbeidet for dem som har det vondt
15. aug. - Å gjøre godt på sabbaten
16. aug. - Hvem er min neste?
17. aug. - Å tale sant til min neste
18. aug. - Å frelse meg selv ved å frelse andre
19. aug. - Vær god og vis medfølelse
20. aug. - Ha et forstandig hjerte
21. aug. - Vær barmhjertig
22. aug. - Å synge og be med min neste
23. aug. - Å besøke farløse og enker
24. aug. - Å dele mitt brød med dem som sulter
25. aug. - Å kle de nakne
26. aug. - Hjelp de undertrykte
27. aug. - Vær øyne for de blinde og føtter for de halte
28. aug. - En far for de fattige
29. aug. - Ta dere især av søsken i troen som har det vondt
30. aug. - Mer fred i sjelen og bedre helse
31. aug. - Jeg får skinne som stjernene, evig

Et liv i helligelse
1. sep. - Helt igjennom helliget: Ånd, sjel og legeme

2. sep. - Et eksempel på helligelse
3. sep. - Helliget gjennom å leve etter Guds vilje
4. sep. - Helliggjørelsens frukt
5. sep. - Jesus helliget seg for meg
6 sep. - Saktmodige menn og kvinner
7. sep. - Daniels liv i måtehold
8. sep. - Enoks hellige liv
9. sep. - De tre hebreerne
10. sep. - Johannes - kjærlighet og troskap
11.sep. - Kontrasten mellom Johannes og Judas
12. sep. - Herren helliger sabbatsholdere
13. sep. - Jesus er sannheten
14. sep. - Sannheten helliger
15. sep. - Sannheten bygger opp
16. sep. - Sannheten renser
17. sep. - Sannheten opplyser
18. sep. - Sannheten forvandler
19. sep. - Sannheten skal seire
20. sep. - Et livsverk
21. sep. - En fyrstelig karakter
22. sep. - Den rettferdige skal leve evig
23. sep. - Gud setter en vakker karakter aller høyest
24. sep. - Fullkommenhet er målet
25. sep. - Kledd i rettferds kledning
26. sep. - De hellige skal arve riket
27. sep. - Løftene gir oss del i Guds natur
28. sep. - Kristus bor i meg
29. sep. - Bo fredelig sammen
30. sep. - Kraft fra det høye

Et liv preget av ærefykt
1. okt. - Respekt for foreldre

2. okt. - Respekt for de gamle
3. okt. - Respekt for myndighetene
4. okt. - Ærefrykt for Gud
5. okt. - Ærefrykt for Guds navn
6. okt. - Ærefrykt for Guds ord
7. okt. - Ærefrykt i hjemmet
8. okt. - Ærefrykt for dem Gud har sendt
9. okt. - Ærefrykt for Guds hus
10. okt. - Ærefrykt for sabbaten
11. okt. - Han er en levende Gud
12. okt. - Gud er min far
13. okt. - Gud er med meg
14. okt. - Gud ser meg
15. okt. - Gud har omsorg for meg
16. okt. - Gud er alt i alle
17. okt. - Gud i naturen
18. okt. - Et rikt liv i Kristus
19. okt. - Kristus er mitt fullkomne forbilde
20. okt. - Kristus er min storebror
21. okt. - Jesus som ung
22. okt. - Jesus var lydig
23. okt. - Jesus ble fristet som oss
24. okt. - Kristus i meg, håpet om herlighet
25. okt. - Min englevakt
26. okt. - Engler i min hverdag
27. okt. - Englene hjelper meg å vinne sjeler
28. okt. - Engler bruker mine hender i Herrens verk
29. okt. - En engel reddet Peter
30. okt. - Englene gjør oss skikket for evigheten
31. okt. - Engler holder de fire vindene

Et liv i seier
1. nov. - Ta på Guds fulle rustning

2. nov. - Sannheten som belte om livet
3. nov. - Rettferds brynje
4. nov. - Fredens evangelium på føttene
5. nov. - Troens skjold
6. nov. - Frelsens hjelm
7. nov. - Åndens sverd
8. nov. - Det er kraft hos Kristus
9. nov. - I Kristus vinner vi seier
10. nov. - Det er viljen som teller
12. nov. - Stå fast og urokkelig
11. nov. - De første seire vinnes i hjemmet
13. nov. - Gå på lysets vei
14 nov. - Hold fast
15. nov. - Kristi seier er like stor som Adams fall
16. nov. - Jesus seiret over verden
17. nov. - Kristne har seiret til alle tider
18. nov. - Paulus' seiersrop
19. nov. - Jeremia uttrykker sin takknemlighet
20. nov. - Job kjente sin gjenløser
21. nov. - Ingen større enn døperen Johannes
22 nov. - Ærlighet
23. nov. - Sannferdighet
24. nov. - Ydmykhet
25. nov. - Giverglede
26. nov. - Kjærlighet
27. nov. - Som Jesus i ord og levnet
28. nov. - Fred
29. nov. - Ikke ett av hans løfter er falt til jorden
30. nov. - Guds løfter gjelder meg

Et evig liv
1. des. - Hold fast ved ditt kall og utvelgelse

2. des. - Hold budene
3. des. - Å vandre med Gud
4. des. - Å vandre i tro
5. des. - Vent og vær beredt
6. des. - Guds folk utfris
7. des. - Kristus kommer selv og henter oss
8. des. - Når Kristus blir kronet
9. des. - Kristus gir meg kronen og harpen
10. des. - De får rettferds kledning
11. des. - Seier over døden
12. des. - Synden skal ikke være mer
13. des. - Arvingene får riket
14. des. - Familier blir gjenforent
15. des. - Vi skal gjenkjenne hverandre
16. des. - Et vakkert land
17. des. - Spise av livets tre
18. des. - Ved bryllupsmåltidet
19 des. - Vårt vakre hjem i himmelen
20. des. - Arbeid skal være en lyst og en glede
21. des. - Et harmonisk fellesskap
22. des. - Å granske Guds visdom i evighet
23. des. - Kristus skal undervise oss
24. des. - Å reise til fjerne verdener
25. des. - Å lytte til englekoret .
26. des. - Å tilbe sammen
27. des. - Vi skal få snakke med Gud ansikt til ansikt
28. des. - Sløret skal bli tatt bort
29. des. - Jeg skal få treffe min englevakt
30. des. - Hvorfor striden fikk utvikle seg
31. des. - Jeg jager mot målet.