Tillbake

Litteraturevangelisme

Norsk Bokforlag, 2013, 197 sider

del I - Litteraturevangelisme
Hensikten med vår litteratur
10
Et arbeid som overgår alt16
Et kall til litteraturevanglister27
Valg av litteraturevangelister39
Våre studenter og litteraturevangelismen44
Et arbeid for menneskers frelse51
del II - En dyktig kolportør
Helt overgitt til Gud
66
Grundig forberedt76
Et eksempel i vaner, opptreden og påkledning83
Hyggelig og omgjengelig i ord og stemmeleie94
Flittig i tjenesten101
Behovet for å be stadig106
del III - Litteraturevangelisten i arbeid
Råd og vink om salg
112
Litteraturevangelisten og pengene121
Samarbeid med andre meisjonsarbeidere130
del IV - Samarbeid med guddommelige krefter
Ledet av Guds Ånd
136
Ledsaget av engler143
Hjel i enhver vanskelighet148
del V - Vår sannhetsfylte litteratur
Bøker som bringer ut budskapet
156
De store bøkene med vårt budskap160
Helselitteraturen169
Bevar en riktig balanse174
Våre blader i evangelismen186
Litteraturen har en vidtrekkende innflytelse189