Tillbake

Lys fra det høye

Andaktsbok, 1981 Norsk Bokforlag


1. januar - I himmelen med Jesus
2. januar - Forlik deg med Gud
3. januar - Guds gjerninger vitner om ham
4. januar - En grenseløs kjærlighet
5. januar - Kjærlighetsgaven fra Gud
6. januar - Kjærlighetens miskunn
7. januar - Bare en forløser
8. januar - Det mest opphøyde emne
9. januar - Rettferdighet gjennom Kristus
10. januar - Han fordømmer ikke, men frelser
11. januar - Ubegrenset makt
12. januar - Jesus er en åpenbaring av Gud
13. januar - En gjensidig kontrakt
14. januar - Et nytt hjerte
15. januar - Guds nåde forvandler livet
16. januar - En mektig usynlig kraft
17. januar - Et sikkert legemiddel mot synd
18. januar - En ny skapning
19. januar - Hyrdens Ømme omsorg
20. januar - Gud har utvalgt meg
21. januar - Om å samarbeide med himmelen
22. januar - I pottemakerens Hånd
23. januar - Den himmelske utvelgelse
24. januar - En himmel på jorden
25. januar - Om å bygge for evigheten
26. januar - I riktig forhold til Gud
27. januar - Samfunn med Kristus
28. januar - Ufattelig nåde
29. januar - Fredsom en gave
30. januar - Fra fortvilelse til håp og glede
31. januar - Faren ved likegladhet
1. februar - Kristus viste Guds lov i sitt liv
2. februar - Lenken som knytter oss til himmelen
3. februar - Kristi bunnløse kjærlighet
4. februar - Det største mysterium
5. februar - Kristus - vårt offer og vår sikkerhet
6. februar - Et frivillig offer
7. februar - Dødens makt er brutt
8. februar - En venn i den himmelske rettssal
9. februar - En æret gjest
10. februar - En sikker grunnvoll
11. februar - Under hvilket banner?
12. februar - En uvurderlig skatt
13. februar - Hel og full tilgivelse
14. februar - Kledd i Kristi rettferdighet
15. februar - I korsets lys
16. februar - Med Kristi åk
17. februar - Bare ett forbilde
18, februar - Bli i Kristus
19. februar - Ett med Kristus
20. februar - Samsvar mellom. bekjennelse og liv
21. februar - Hvor høyt elsker Gud oss?
22. februar - Få del i guddommelig natur
23. februar - Liv og overflod
24. februar - Kontakt med himmelen
25. februar - De lykkeligste mennesker
26. februar - De små ting i dagliglivet
27. februar - Full seier
28. februar - Kristus alt og i alle
1. mars - Be om visdom
2. mars - Den Gud ser til
3. mars - Styrke gjennom bønn
4. mars - I himmelens lys
5. mars - Bønn - et brev til himmelen
6. mars - Samfunn med Frelseren
7. mars - Inderlig bønn
8. mars - Ikke noe er for lite
9. mars - Bønn beveger himmelen
10. mars - Jesus, vår forbeder
11. mars - Bønn i Jesu navn
12. mars - Vår adgang til Faderen
13. mars Vår personlige forbeder
14. mars Ånden taler vår sak
15. mars - Be i tro
16. mars Bønn etter Guds vilje
17. mars - Hemmeligheten ved åndelig kraft
18. mars - Hjertets rop til Gud
19. mars - I lønnkammeret
20. mars - Pass nøye på bønnens tid
21. mars - Søk ham av hele ditt hjerte
22. mars - En tro som ikke svikter
23. mars - Bønn etter Guds vilje
24. mars - Bønn i hjemmet
25. mars - Bønnemøtet - en dyrebar anledning
26. mars - Fellesskap i bønn
27. mars - En bønnering av troende
28. mars - La Guds kjærlighet stråle fram
29. mars - En ny sang
30. mars - Lepper som priser hans navn
31. mars - Våk og be
1. april - Englevakt
2. april - Engler i hjemmet
3. april - Spesiell omsorg for de svake
4. april - Vår skytsengel
5. april - Samarbeid med englene
6. april - Engler som leder
7. april - Å vise tro
8. april - Troen og det usynlige
9. april - Tvilens frø er farlige
10. april - Vent store ting av Gud
11. april - Troens virkninger
12. april - Levende tro
13. april - Tro og liv
14. april - Stol på Gud
15. april - En trosprøve
16. april - Unngå unødvendig bekymring
17. april - Gud har omsorg for deg
18. april - Uttrykk for Guds kjærlighet
19. april - Ta Gud på hans ord
20. april - En kamp å kjempe
21.april - Levende tro
22. april - Guds rike nåde
2,. april - Tillit i prøvens tid
24. april - Tillit under prøvelser
25. april - Når du kommer til kort
26. april - Vær stille for Gud
27. april - Tillit under vanskeligheter
28. april - Guds løfter
29. april - Stol ikke på følelser
30. april - Et anker for troen
1. mai - Vår himmelske Far
2. mai - Vårt eksempel i lydighet
3. mai - Bygg på Kristus
4. mai - Lydighet er prøven
5. mai - Guds ord leder og gir råd
6. mai - Målestokken på rett og galt
7. mai - Audiens hos Den høyeste
8. mai - Glede og trøst
9. mai - Et vern mot fienden
10. mai - Visdommens kilde
11. mai – Hvordan skal vi studere Bibelen?
12. mai - En guddommelig hjelper
13. mai - Det gjelder ditt hjerte
14. mai - Den høyeste dannelse
15. mai - Den kongelige vei
16. mai - Møte med det uendelige
17. mai - Åndens vitnesbyrd
18. mai - Kraft som helliger
19. mai - Frihet i Kristus
20. mai - Ikke min vilje, men din
21. mai - Det høyeste mål
22. mai - Troskap mot Gud eller mennesker?
23. mai - Guds lojalitetsprøve
24. mai - "Kom hviledagen i hu"
25. mai - En gledens dag
26. mai - Hvor stort er vårt ansvar?
27. mai - Himmelens bilde
28. mai - Fylt med Guds fylde
29. mai - Veid på himmelens vekt
30. mai - Samarbeid mellom Gud og 'mennesker
31. mai - Ve1signelser uten grenser
1. juni - Vi bygger sammen med Gud
2. juni - Kampen for et åndelig sinn
3. juni - Tåler vårt tankeliv å bli gransket
4. juni - Bevar ditt hjerte
5. juni - Kristus i alle våre tanker
6. juni - Riktig tankegang gir trygghet
7. juni - I harmoni med Gud
8. juni - Kristi sinnelag
9. juni - Vær annerledes
10. juni - Ikke noe vennskap med verden
11. juni - Skilt fra jordiske ting
12. juni - Frigjort
13. juni - Tråder av innflytelse
14. juni - Et nettverk av god innflytelse
15. juni - Den kristne karakters gull
16. juni - Talens gave
17. juni - Oppdragelse av tungen
18. juni - Gjengjeld ikke med samme mynt
19. juni - En duft av liv
20. juni - Kristen lojalitet
21. juni - Sannhetens kraft
22. juni - Vennlige ord
23. juni - Milde og omtenksomme ord
24. juni - Ingen skarpe eller hastige ord
25. juni - Vekst i Kristus
26. juni - La oss ikke være dverger
27. juni - "Den modne mann"
28. juni - Slik Gud er
29. juni - Likhet med Kristus
30. juni - Kristi stadige nærvær
1. juli - Løfte om lydighet
2. juli - Full overgivelse
3. juli - Et tempel for Gud
4. juli - Vårt legemes tempel
5. juli - Vår åndelige gudstjeneste
6. juli - Begjærets makt
7. juli - Kampen for renhet
8. juli - Farer ved hvert skritt
9. juli - Våre moralske krefter
10. juli - Korsfest den onde natur

11. juli - Et klart »nei«
12. juli - Full helliggjørelse
13. juli - En høyere forplikte1se
14. juli - Guds hensikt med ekteskapet
15. juli - Ekteskapsbåndene
16. juli - Råd til brud og brudgom
28. juli - Et budskap til barna
29. juli - Et budskap til de unge
30. juli - På vakt mot Satan
31. juli - Beredt til å møte Herren
1. august - Guds eiendom
2. august - Alt kommer fra Gud
3. august - Vår skyld
4. august - Ransake seg selv
5. august - Våre talenter
6. august - Selvoppofrelse
7. august - Pliktens stemme
8. august - En dag om gangen
9. august - Alle har en plass
10. august - Glede i tjenesten
11. august - Med Kristi kjærlighet
12. august - Selvkontroll
13. august - Seier over Selviskhet
14. august - Et liv for andre
15. august - Kjærlighetens tvang
16. august - Skjult i Kristus
17. august - Tålmodighetens verdi
18. august - Den indre kvalitet
19. august - De barmhjertige
20. august - Bølger av velsignelse
21. august - Strømmer i ørkenen
22. august - Gud ærer den ydmyke
23. august - Trofasthet i det små
24. august - Ubøyelig rettskaffenhet
25. august - Åndens særpreg
26. august - Glede uten lettsindighet
27. august - Tålmodighet og glede
28. august - Ingen grunn til mismot
29. august - Et herlig arbeid
30. august - Kristi fredsarv
31. august - Beredelse for å møte Jesus
1. september - Fristelsens "hvorfor"
2. september - Kristus, den store seiervinner
3. september - En usynlig kamp om hvert menneske
4. september - Bort fra Satans enemerker
5. september - Gå aldri med på Satans utspill
6. september - Seier i Jesu navn
7. september - Ingen er fritatt for fristelser
8. september - Farer på livets sti
9. september - Rustet til striden
10. september - Seieren avhenger av en fast vilje
11. september - Trofast som Daniel
12. september - Ingen behøver å bli overvunnet
13. september - Mot strømmen
14. september - Jesus vår talsmann
15. september - Oppdratt av Gud
16 september - Prøvelser på livets vei
17. september - Foredlingsprosessen
18. september - Vi unngår ikke sorgen
19. september - Styrke for dagen
20. september - Når troen blir prøvet
21. september - Himmelens rang
22. september - I sorgens time
23. september - Sorgen blir mildnet
24. september - Skyene vil drive bort
25. september - Jesus lyser opp veien
26. september - Jeg jager fram mot målet
27. september - "Vær sterke"
28. september - Kraft til å seire
29. september - Vi kan vinne en herlig seier
30. september - De seirendes lønn
1. oktober - Guds menighet på jorden
2. oktober - Medlemmer av Guds familie
3. oktober - Guds ømmeste kjærlighet
4. oktober - Hans øyesten
5. oktober - "Beredt for himmelens boliger
6. oktober - Lojal mot familienavnet
7. oktober - Et avhengighetsforhold
8. oktober - Et brorskap
9. oktober - La oss hjelpe hverandre
10. oktober - Den gylne regel
11. oktober - Hjelp til de feitende
12. oktober - Når vi hører onde rykter
13. oktober - Inderlig kjærlighet
14. oktober – Kraft for den svake
15. oktober - En hjelpende hånd til de fortvilte
16. oktober - Hjertelag mot alle
17. oktober - Frihet for de undertrykte
18. oktober - De som følger Lammet
19. oktober - Vi må huske vårt høye kall
20. oktober - Som Kristus i selvfornektelse
21. oktober - Rikdommens farer
22. oktober - Gud gjør krav på oss
23. oktober - Hvordan skal vi støtte Guds verk?
24. oktober - Hvordan skal vi gi?
25. oktober - Vår gjeld til himmelen
26. oktober - Gud blir minnet om oss
27. oktober - Hvor er vår hengivenhet?
28. oktober - De evige verdier
29. oktober - Menigheten og verden
30. oktober - "La dere ikke prege"
31. oktober - Bevart fra det onde
1. november - Vårt oppdrag i verden
2. november - Kamp mot moralsk mørke
3. november - Reis deg i stråleglans!
4. november - Lyset åpenbart i livet
5. november - Lysbærere på veien mot himmelen
6. november - Sannhetens sæd
7. november - Det sterkeste argument
8. november - Ingen grenser
9. november - Alle er vår neste
10. november - Et skuespill for universet
11. november - Sannhetssøkere
12. november - En oppgave for alle
13. november - Våre forpliktelser overfor de fattige
14. november - Kristus og de trengende
15. november - Til Guds ære
16. november - Uforferdet mot
17. november – Den nådige innbydelse
18. november - Håp for syndere
19. november - Der Gud leder
20. november - Gud gir vekst
21. november - Hvordan skal vi da leve?
22. november - Åndens kraft
23. november - Løftet er for oss
24. november - Åndens dype virkning
25. november - Gaven som er gitt til alle
26. november - Kristus er til stede ved sin Ånd
27. november - Senregnet
28. november - La budskapet lyde
29. november - Verden må bli advart
30. november - Seierens dag
1. desember - Tidenes største krise
2. desember - Advarselsbudskaper
3. desember - En trengselstid
4. desember - Mens han er å finne
5. desember - I dag er frelsens dag
6. desember - La oss berede oss
7. desember – Et sikkert forsvar
8. desember - Satans blendverk
9. desember - Sannheten er vårt vern
10. desember - En liten frist
11. desember - Det salige håp
12. desember - Seier over døden
13. desember - Barn av den himmelske konge
14. desember - Hvis Kristus kom i dag
15. desember - Er du beredt?
16. desember - Tornekronen -livets krone
17. Desember - En ubeskrivelig herlighet
18. desember - Hele verdens dommer
19. desember - Retten seirer
20. desember - Liv eller død
21. desember - For sent
22. desember - Bekjenner vi vår tro?
23. desember - Den evige lønn
24. desember- Vi skal se Kongen
25. desember - Den kommende verdens herlighet
26. desember - "Kom hit”
27. desember - Lengselen hjem
28. desember - Ved livets tre
29. desember - I himmelens atmosfære
30. desember - Evig glede
31. desember - Kjærlighetens rike