Tillbake

Mot historiens klimaks

 • Utgave 1967, Klik her

  Norsk bokforlag. Findes på www.mothistoriensklimaks.no
  norsk side:
  engelsk side:
  Sidetalsoversetter

 • Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag

  Forord ved forfatteren
  Jerusalems skjebne forutsagt
  Kristenforfølgelse før og nå
  Åndelig mørketid
  Trofaste fakkelbærere
  Reformasjonens morgenstjerne
  Daggry over Europa
  Luther skiller lag med Rom
  Luther taler i riksdagen
  Lyset tent i Sveits
  Reformasjonens gjennombrudd i Tyskland
  Fyrstene protesterer
  Reformasjonens skjebne i Frankrike
  Det lysner i nord
  Reformasjonen vinner terreng blant britene
  Den franske revolusjon - en skrekkens nemesis
  På flukt til frihet
  Tegn i tiden
  En mann for sin tid
  Nytt lys
  En verdensomfattende religiøs vekkelse
  Varselsbudskapet som ble forkastet
  Oppfylte profetier
  Timen da Gud skal holde dom
  Hva gjør Kristus i dag?
  En stormakt i profetien
  Viktig reform
  Vekkelsesbevegelser i nyere tid
  Den store regnskapsdagen

  Syndens oppkomst og lidelsens problem
  Djevelens strategi
  Åndemakter i funksjon
  På fast grunn
  Historiens første løgn
  Kan de levende samtale med de døde?
  Trosfriheten truet
  Krisetimen nærmer seg
  Vårt eneste sikre vern
  Guds siste varselsbudskap
  Harde tider
  Utfrielsen
  Jorden legges øde
  Når alt blir nytt