Tillbake

På fast grunn bd 2

1988, 409 sider.
norsk side:
engelsk side:

Korrektur nov 16


1. del - Fanatisme og Bedrageidsk lære
Innledning

Sensasjonspreget og følelsesbetont forkynnelse
Tidligere tiders fanatisme vil gjenta seg
Læren om "hellig kjød"
Advarsel mot bedragerske krav på Åndens ledelse
Mirakler er ikke bevis på Guds gunst
Drar hele verden med seg
Vår sikkerhet mot villfarelse

2. del - Falske og nedbrytende bevegelser

Guddommelig legitimasjon
Om å møte falske profeters krav
Kjennemerker på falsk lære
Anna Phillips' syner*
Om å være på vakt
De tre englene og den andre engelen

3. del - uklok tilknytning

Bør kristne tilhøre hemmelige foreninger? *
Unngå arbeidskonflikter*

4. del - Råd til misjonsarbeidere

Formaninger vil bli hørt*
Kristi livsverk og vårt*
Enhet og gudsfrykt*
Prøvelser - en form for tjeneste
En appell til D. M. Canright*

5. del - Våre arbeideres lønn

En anskuelsesundervisning*
Alminnelige prinsipper for misjonsarbeidernes godtgjørelser
De som arbeider i våre institusjoner
Økonomisk hjelp til utdanning av misjonsarbeidere

Råd til en som av økonomiske grunner ville forlate Guds verk

6. del - Trøst og oppmuntring

Ord til de eldre
Råd til dem som er blitt gamle i tjenesten
Sjelsstyrke under lidelse
Meditasjon gjennom dager med lidelse
Forsikringer til dem som står overfor døden
De etterlatte

7. del - Bruken av medisiner

Uttalelser om medisinbruk
Bruken av legemidler
Ellen Whites bruk av legemidler
Personlige erfaringer

8. del - Generelle råd

Holdning under bønn*
"Ikke andre guder enn meg"*
Nyttig beskjeftigelse er bedre enn spill*
Om å la tilfeldighetene rå
Forholdsregler for kommende nødstider
De eldre som ikke har noe hjem*
Militærspørsmålet
Råd om å delta i valg
Humle, tobakk og svinekjøtt
Råd om ekteskapelige forhold
Råd om blandingsekteskap*
Mirakuløs helbredelse
Farene ved hypnose
Oppfordring til å bo på landet*
Under Guds ledelse


9. del - Idet vi nærmer oss avslutningen

Forberedelse for den siste krise*
Et nødvendig renselsesverk
Et særpreget navn og folk
Grunnpilarene i vår tro*
Lojal eller illojal
Den seirende menighet
De siste budskaper til verdenskonferansen