Tillbake

Alfa og Omega bd. 1 og 2a

Sidetalsoversetter

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag
1 I begynnelsen.... Harmonien brutt - En barmhjertig Gudbd 1 11
2 Da verden ble til.... Kronen på skaperverket - Ekteskabet blir innstiftet - til minne om skapelsen - fri til å velge - det ideelle hjemmet - En velsignelse i forbannelsen - Elever i Guds skolebd 1 22
3 Katastrofen som utløste himmelens beredskap... Den første løgn - Katastrofen et faktum - Syndens følger.bd 1 31
4 Guds redningsaksjon.... Da morgenstjerner jublet - Frelsesplanen kunngjort - Et skuespill for universet.bd 1 43
5 Ska jeg vokte min bror?....bd 1 52
6 Slekter skiller lag... Set og hans ætt - Kain velger sin vei - menneskeætten før storfloden - Enok - retferdighetens talsmannbd 1 59
7 Da himmelens sluser ble åpnet.... Ondskapen øker - Noah forkynner frelse og dom - Redning i arken - Stormen bryter løs - Som i Noahs dagerbd 1 69
8 Etter storflommen... Regnbuen - Et paktstegn - Jorden totalt forandretbd 1 83
9 Uken - en unik tidsenhet.... Bibelen og vitenskapen - Gud oppholder alt livbd 1 91
10 Babels tårn.... Noahs sønner - Tårnbyggere med ville planer - Språkforvirring - Vår tids «Babel»bd 1 97
11 Mot ukjent land.... Abraham blir kalt - Reisen til Kanaan - I faraonens landbd 1 105
12 Abraham bosetter seg i Kanaan.... En aktet høvding - Abraham redder Lot - Abrahams storsinn - Himmelske gjester - Overhode for en tallrik husstandbd 1 114
13 Lydighet - et tegn på tro... Isak blir født - Et vanskelig valg - Reisen til Moria-fjellet - Den store trosprøvenbd 1 126
14 Sodomas siste natt.... En syndens by - Lot får uventet besøk - Flukten fra Sodoma - Til lærdom for oss - Lots valg fikk farlige følger - Løftet om en stor arveloddbd 1 138
15 Ekteskapspakten Gud signerte.... Isak får Rebekka - Innflytelsen fra en vantro ektefelle - Råd i valg av ektefellebd 1 152
16 To brødre - to livssyn.... Jakob og Esau - Esau selger førstefødselsretten - Jakob lurer til sig farens velsignelse - Esau representerer en livsholdningbd 1 159
17 Jakob på flukt.... Jakobs drøm - Jakob gi Fusd et løfte - I tjeneste hos Laban - Den gode hyrden - Jakob flykter fra Laban - Laban forfølger Jakobbd 1 166
18 Å kjempe med Gud... Jakob søker forsoning - Jakobs kamp - Jakob møter Esau - En «jakobskamp» for Guds folkbd 1 177
19 Tilbake til Kanaan... En grusom hevnakt - Tilbake til Betel - Sorg i familien - Hvorfor Esau ble forbigått - Jakob og sønnene hans - Josef solgt som slavebd 1 185
20 Fra fengslet til faraos hoff.... Et viktig vendepunkt - i tjeneste hos potifar - I fengsel uten grunn - Josef tyder faraos drømmesyn - Leder i landet - Hemmeligheten til Josefs fremgangbd 1 195
21 Dramatisk gjensyn.... Josefs brødre kommer til Egypt - tilbake til Egypt - Josef gir sig til kjenne - Jakob drar til Egypt - Jakob velsigner barn og barnebarn - Et liv i sorgens skyggeland - Josef storsinnbd 1 206
22 Moses... Israelitterne blir treller - Moses blir født - Ved faraos hoff - Moses flykter til Midjan - En busk i brannbd 1 223
23 Farao trosser Gud.... Presset øker - Moses oppsøker Farao - Plagerne herjer landetbd 1 240
24 Den første Påsken....bd 1 254
25 Exodus.... Reiseruten - Egypterne tager opp jakten - Mirakuløs redning - en seierssangbd 1 260
26 Fra Rødehavet til Sinai.... Tvil og mishøye - Herren sender manna - Vann fra klippen - Seier over amalekitterne - Jetro gir kloke råd - I leir ved Sinaibd 1 270
27 Guds evige lov... De ti bud - Andre forskrifter - Moses møter Gud på Sinaibd 1 282
28 Dansen rundt gullkalven.... De lager en avgud - Moses går i forbønn - Guds herlighetbd 1 294
29 Kamp melleom åndsmakter.... Konflikten mellom godt og ondt - Hvorfor israelitterne måtte trelle i Egypt - Den onde legger listige planer - Guds sak vil seire - Som konge og dommer - En vredens dag - En gledens dagbd 1 308
30 Gudshuset i ørknen.... Folket gav villig - En hellig bolig for Gud - Enventaret i møteteltet - Presteskapet - Prestens plikter og tjeneste - Den store soningsdagen - Helligdommen i himmelenbd 1 319
31 Fremmed ild...bd 1 334
32 Loven og paktene... Fra skapelsen til Sinai - To slags lover - Kristus i Det gamle testamente - Frelser for alle folk - To pakterbd 1 339
33 Med kurs for Kanaan... Orden og system i leiren - Folket klager - Sytti tilsynsmenn - Aton og Mirjam opptrer illojaltbd 1 349
34 I hemmelig oppdrag.... Spejdernes rapport - Åpent opprør - Skjebnesvangre følger - Folket klager og protestererbd 1 360
35 Opprør i leiren... Årsaken til komplottet - Oppstanden brer seg - Dramatisk utgang - Menneskelig stolthetbd 1 369
1 Tilbake til ørkenen....bd 2 11
2 Klippen - symbol på Kristus.... Kilden som gir liv - Moses trosser Gud - Skjebnesvangre konsekvenserbd 2 15
3 Ferden rundt Edom.... Hvorfor de ble nektet gennemreise - Aton dør - Kobberslangen - Tro og tilgivelsebd 2 24
4 Da festningsverkene falt....bd 2 35
5 Profet på avveier.... Moabkongen budsender Bileam - Andre budbørere - Herren advarer Bileam - Bileams kvad - Bileams listige planbd 2 40
6 I fiendens leir.... Forfall og frafall - Folket går i sig selv - Straffen rammer midjanittene - Farlig begjærbd 2 53
7 Moses tar avskjed.... Josva tar over - Moses' avsjedstalebd 2 61
8 Gravferd uten følge.... På Nebo berg - Et glimt av løftets land - En ukjent gravbd 2 68
9 Gjennem elven på bar bunn....bd 2 77
10 Da Jerikos murer falt.... Merkelige manøver - Nederlaget ved Ai - Akans syndbd 2 83
11 To fjell....bd 2 93
12 Et ord er et ord..... Svikefulle naboer - Falskheten fikk følger - Seier over fem kongerbd 2 97
13 Arvelodd i løftets land.... Kalebs arvelodd - Efraim og Manasse - Møteteltet flyttes til Sjilo - Tilfluktsbyerne - Stammerne øst for Jordanbd 2 102
14 På valgets skillevei....bd 2 113
15 Tiende og offergaver....bd 2 117
16 Velferd for alle.... Sabbatsåret - jubelåret - Lydighetens lønnbd 2 121bd 2
17 Helg og høytid.... Påske og pinse - løvhyttefestenbd 2 127
18 Gideon - nasjonens redningsmann.... Moralsk forfall og åndelig frafall Under fiendens åk - En djerv kriger - En hær på 300 mann - Seier uten sverdslag - Gideon på villspor - Nytt frafallbd 2 133
19 Samson - den veike kjempen.... Foreldreansvar - I syndens faresone - Slave under lysten - Samson og Dalila - Seir til slutt - Sterk, men svakbd 2 147
20 Samuel - profet, prest og dommer.... En bønn fra hjertet - Hannas lovsang - Trofast tjener i templetbd 2 157
21 Et korrupt presteskap.... Eli-sønnens ondskap - Eli blir advart - Misforstått farskjærlighetbd 2 163
22 Nedtur for nasjonen.... Dommen over Eli-ætten - Filisterne røver paktkisten - En landeplage - Paktisten sendes tilbake - En nødvendig reformasjonbd 2 169
23 Skolene i det gamle Israelk.... Allsidig pensom - Sann utdanning - Bibelen og naturen som tekstbøker - Lykkens fundament - Kroppsarbeid, et ledd i utdanning - Utdanning for evighetenbd 2 179
24 Fra teokrati til monaki.... Israel krever en konge - Gud velger et kongsemne - Profetisk veiledning - Saul blir konge - Seier over ammonittene - Kongeverdigheten stadfestet - Samuel tar avskjedbd 2 187
25 Krig med filisterne.... Saul satt på prøve - Saul svikter - Ulydighetens farlige konsekevens - Jonatans heltedød - Syk etter ærebd 2 199
26 Sauls store feilgrep.... Saul får ny sjanse - Tapt seier - Ferdig ofr godt - Hvorfor Saul ble forkastetbd 2 207
27 Nytt dynasti.... Isai- sønnene blir gransket - David blir salvet - David forbereder seg til kongegjerningenbd 2 216
28 David og Goliat.... David i krigssonen - Møtet med Goliat - David feller kjempenbd 2 220
29 Fredløs... Saul legger David for hat - På flukt - David og Jonatan - Fredløs - Davids tapre menn - Sauls ville vanviddbd 2 227
30 Davids storsinn... David sparer Sauls liv - Samuel dør - David og Abigajil - David viser fredsvilje - I tjeneste hos filisternebd 2 238
31 Saul møter sin skjebne.... Hos spåkvinnen i En-Dor - Saul dørbd 2 252
32 Åndemaning før og nå.... Om å rådspørre de døde - Spititisme i vår tid - Hva spititisme og åndemaning fører tilbd 2 260
33 I fiendens land... David skiller lag med filisterne - Krig mod amalekitterne - David sørger over Saulbd 2 266
34 Davids vei til tronen.... Konge over juda - I krig med Sauls ætt - Drapet på Abner - Isbosjet offer for snikmord - Konge i et samlet rikebd 2 273
35 Ett folk - ett rike.... Jerusalem blir hovedstad - Seier over filisterne - Paktkisten til Jerusalem - Mikal, kongsdatteren - Gudstjenesten endrer karakter - David viser velvilje mot Sauls ætt - David styrker sin maktstillingbd 2 279
36 Et mørkt kapitel i Davids liv.... David og Batseba - Du er mannen! - David går i seg selv - Til lærdom for oss - Botssalmerbd 2 292
37 Kongesønnen gjør opprør.... Amnon og absalom - komplott mod kongen - Absalom gjør opprør - David på flukt - Falsk anklage - Sann storhet - Kuynisk intrigespill - Ut av Jerusalem - I slagtummelen - David søger over Absalombd 2 303
38 Nemesis.... Davids siste leveår - Adonja krever kongemakt - Et tempel for Herren - Davids avskjedsord - David får store løfterbd 2 321