Tillbake

Slektenes Håp

 • Utgave 1955, Klik her

  Norsk bokforlag. 1992.

  indhentet fra internettet. Sidetalsoversetter

 • Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag

  Gud med oss
  Det utvalgte folket
  I tidens fylde
  En frelser er født
  Innvielsen i templet
  Stjernen viser vei
  Ungdomsår i Nasaret
  Minnerik påske
  En konfliktfylt tid
  Røsten i ødemarken
  Jesu dåp - talende symbolikk
  I fristelsens ødemark
  Kristus seiret der Adam falt
  «Kom og se!»
  Jesu første mirakel
  Dramatikk i templet
  Rådsherren som ble Kristus-tilhenger
  Han skal vokse …
  Ved Jakobs brønn
  Tro uten tegn
  Miraklet ved Betesda-dammen
  Døperen Johannes møter sin skjebne
  Ved tideverv
  Profet på sitt hjemsted
  Mesteren kaller disipler
  En dag i Kapernaum
  Tilgitt og helbredet
  Tolleren Levi-Matteus
  Sabbaten - et minne og et tegn

  De tolv utvalgte
  Jesu programtale
  Offiseren i Kapernaum
  Jesu familie
  Alle er innbudt
  Makt over storm og demoner
  Gnisten som utløser guddomsmakt
  Apostlene sendes ut
  Hvile for kropp og sjel
  Mat til mange
  Stormnatt på Gennesaret-sjøen
  Krisestemning i Galilea
  Menneskebud og Guds bud
  Evangeliet fjerner grenser
  Krav om tegn
  I korsets skygge
  På Forklarelsens berg
  Herren og hans tjenere
  Hvem er den største?
  Løvhyttefesten
  Skygget av spioner
  «Verdens lys»
  Hyrden
  På vei til Jerusalem
  Hvem er min neste?
  Guds rike - hvor finnes det?
  Jesus og barna
  Det viktigste
  Makt over død og grav

  Geistlig komplott
  Gudsrikets grunnlov
  Overtolleren Sakkeus
  I gjestebud hos fariseeren Simon
  Jesu inntog i Jerusalem
  Jødefolket besegler sin skjebne
  I sitt tempel
  Ny konfrontasjon
  Til advarsel og formaning
  I den ytre forgård
  Jesu store endetidsprofeti
  Kristendom i hverdagen
  Alles herre - alles tjener
  Nattverden - et minnemåltid
  Jesu avskjedstale
  Getsemane
  For jødenes domstol
  Judas
  Fra Herodes til Pilatus
  Golgata
  Korset i sentrum
  I en rikmanns grav
  Han åpnet dødsrikets porter
  Fra sorg til glede
  På veien til Emmaus
  Fra tvil til tro
  Gjensyn i Galilea
  Over alle grenser
  Oppdrag og avskjed