Tillbake

Tro og gjerninger - En samling av artikler og taler

Norsk Bokforlag 2012, 109 sider

ISBN: 978-82-7007-380-1

Faith and'Works - Sermons and Articles

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag
Forord7
Ellen White gjør rede for problematikken11
2. Den sanne helliggjørelsens banner24
3. Kristus vår rettferdighet29
4. Ellen White trekker klare skillelinjer34
5. Tro og gjerninger40
6. En advarsel mot falsk helliggjørelse44
7. Hvordan man vet om det er Gud som leder48
8. Guds folk, som retter seg etter hans lov51
9. Hva slags tro har vi?54
10. E.G. White rapport om responsen etter prekenen i Ottawa70
11. Lydighet og helliggjørelse74
12. Å ta imot Kristi rettferdighet80
13. Tro og gjerninger hånd i hånd84
14. Erfaringen av rettferdiggjørelse ved tro - en skisse88
15. Dette er rettferdiggjørelse ved tro93
16. Tatt imot i Kristus95
17. Tro og gjerninger. Råd til en predikant om . . . 100
18. Mennesket kan være like rent i sin sfære som Gud er i sin103
19. Teori og praksis må føye seg etter Guds Ord108