Tillbake

Ung i dag

1980.
norsk side:
engelsk side:

Indskannet og korrigeret godt

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag

Innledning
KARAKTEREN - ET EVIG BYGGVERK

Guds hensikt med de unge
Et kall til de unge
Prøv å være til behag for Gud
Betingelser for fremgang
Anledningenes dag
Høyder vi kan nå opp til
Mål for dyktighet
Opp på høydene
Fellesskap med Gud
Kampen mot synd
Satan, en mektig fiende
Kampens karakter
Satans særskilte anstrengelse
Fristelse er ingen unnskyldning for synd
Åndelig styrke
Sjelens tempel
Dere er ikke deres egne
Sann omvendelse
Råd til en nytelses syk datter
Karakterstyrke gennom kamp
Motstå fristelser
Syndens bedrag
Advarsel mot skeptisisme
Ett svakt punkt
Å vinne seier
Fremover og oppover
En fullkommen karakter
Troens kamp

Seieren er gitt
Hvordan vi skal bli sterke
Det seierrike liv
Levende tro
Forbindelse med Kristus
Vandre i lyset
Vekst i nåden
Likhet med verden
Ekte kristen erfaring
Selvbeherskelse
En levende erfaring
Troskap i små ting
Ansvarlige for lyset
Alvorlige hensikter
Øv viljen opp
Guddommelig ledelse
Den Hellige Ånds Stille virksomhet
Kristus i oss
Selvfornektelse
Den karakteren Gud godkjenner
Varig samfunn med Kristus
Forberedelse til livsgjerningen
Kristen utdannelse
Sann utdannelse
Behovet for en kristen utdannelse
Utdannelse for evigheten
En praktisk utdannelse
En trofast elev
Elevens anledninger

Uttdannelse til tjeneste
Lyst til utvikling
Sann visdom
Sett målet høyt
Tjeneste
De unge kalt til å være arbeidere
Ansvarlig for å vinne sjeler
Å vitne for Kristus
Personlig arbeid
Unge mennesker som sjelevinnere
Tjeneste på forskjellige områder
Uselvisk tjeneste
Belønningen for flid
Arbeidets verdighet
Så ved alle vann
Mange arbeidsgrener
En god tjeneste
Trofasthet i tjenesten
Helse og dyktighet
Livsvitenskap
Vern om helsen
Helsens hellighet
En allsidig utdannelse
Utdannelse på bekostning af helsen
Tegn på storhet
Et liv i hengivenhet og hellighet
Bønn - vår faste borg
Bønning makt
Vår stilling under bønn

Tro og bønn
Verdien av bibelstudium
Gransk skriften selvstendig
Utholdenhet i bibelstudium
Belønningen for flittig bibelstudium
Bibelen som læremester
Ærefrykt
Et velgrunnet håp
Litteratur og musikk
Valg av lesestoff
Efesernes eksempel
Riktig mental føde
Bibelen er den mest interessante boken
Bevokt nøye inngangene til sjelen
Å utvikle en kristen karakter*
Virkningen af oppdiktet litteratur
Fordelene ved musikk
Bruken av musikk
Feil bruk af musikk
Forvaltnign
Kunnskap om økonomi
En oppofrende ånd
Tienden
Ær Gud med det du eier
Personlig ansvar
Julegaver
Økonomi i klær
Forfengelighet
Økonomi og godgjørenhet

I hjemmet
Et kristent hjem
Trofasthet i hjemmets plikter
Hjemmets religion
Hjemmet er en skole
Respekt for og kjærlighet til foreldrene
Til velsignelse i hjemmet
Karakterutvikling i hjemmet
De unge skal bære ansvar
Andaktstunden
Kristen gjestfrihet
Klær og pynt
Elementer i karakterutviklingen
Klæsdrakt og karakter
Passende klær
Klærnes innflytelse
Enkle klær
Klær som avguder
Sann prydelse
Rekreasjon og fornøyelse
Verdien av rekreasjon
Kjærlighet til verdslige forlystelser
Gode råd
Farlige fornøyelser for de unge
Å tilegne seg riktige prinsipper i ungdommen
Vanhellig innflytelse i virksomhet
Glede i religionen
Kristen rekreasjon
Selskapelige sammenkomster

Hvordan skal vi bruke fridagene våre?
Litterære foreninger
Dans
Vår omgang med andre
Omgang med andre for å hjelpe dem å bli frelst
Kristen omgjengelighet og høflighet
Ledende prinsipper
Påvirket av venner
Innflytelse
Valg av venner
Den gylne regel
Sann dannelse
Unngå verdslig selskap
En opphøyd tale
Å så vill havre
Vantro besøkende
Frieri og ekteskap
Sann kjærlighet
Feil form for frieri
Forbindelse med vantro
Behov for råd og veiledning
For tidlige ekteskap
Kloke og ukloke ekteskap
Å ta til ekte og gi til ekte
Ansvar i ekteskapet
God dømmekraft og selvkontroll i ekteskapet
Isaks eksempel