Tillbake

Vitnesbyrd for menigheten bind 1

518 sider - færdig 7.apr 2014


Biografisk skildring
Min barndom

Min omvendelse
Fornemmelse av fortvilelse
Forlater metodistkirken
Tidligere brødres motstand
Advent erfaring
Mitt første syn
Kall til å reise
Synet om den nye jord.
Holde tilbake irettesettelse
Ekteskap og etterfølgende arbeide.
Utgivelser og reiser
Flytting til Michigan
Min manns død

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 1
Din brors vokter

Tidspunktet til å begynne sabbaten
Sannhetens motstandere*
Foreldres ansvar
Ha tro til Gud
Messenger-partiet
Bered deg til å møte Herren

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 2
De to veiene

Tilpasning til verden
Predikanters hustruer

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 3
Vær nidkjær og omvend deg

Øststatene og veststatene

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 4
Unge sabbatsholdere

Menighetens prøvelser
”Vokt dere”
Den rike unge mannen
Menighetens privilegium og plikt

Rystelsen

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 5
Til menigheten i Laodikea

Menighetshus
Lærdommer fra lignelsene
Kausjon for ikke-troende
Om å avlegge ed
Feil i kosthold

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 6
Irettesettelse av unnlatenhet.

Plikt overfor barna
Regelmessige gaver
Navnet på vårt samfunn
Den fattige
Spekulaskjoner
En uærlig forvalter
Fanatismen i Wisconsin
Skjulte irettesettelser
Saken i Ohio.
Full helligelse
Personlig erfaring
Problene sak i veststatene
Svar på et spørsmål

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 7
Nordstatene og sydstatene

Stor trengsel forestår
Slaveriet og krigen.
Farlige tider
Organisering
Vår plikt mot de fattige
Eksemplets makt
Innvielse
Filosofi og tomt bedrag

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 8
Kristendom i familien

Misunnelse og uvenlig kritikk
Troens enhet
Nordlige Wisconsin
Satans makt
De to kroner
Fremtiden

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 9
Opprøret

Pedikantenes farer og plikter
Feil anvendelse av synene
Foreldre og barn
Hardt arbeid i øststatene

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 10
Farer som truer de unge

Vandre i lyset
Saken i øststene
Davids bønn
Ytterligheter i klesdrakt
Meddelelser til pastor Hull
Ikke indvidde predikanter
Prædikantens hustru
Patent rettigheter

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 11
Fornyelse i klesformen

Våre predikanter
Helsereformen

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 12
En henvendelse til de unge

Rekreasjon for kristne
Reform klær
Gjetninger om Battle Creek
Overførsel av ansvar
En riktig helligholdelse av sabbaten
Politiske synspunkter
Renter

Rikdommenes bedrag
Lydighet mot sannheten
Livsforsikring
Del ut traktatene
Helsereformatoren
Helseinstitusjonen
Helse og religion
Arbeide og fornøyelser

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 13
Innledning - Erfarings skildringer

Arbeidet på kontoret
Kamper og seier
Svar fra menigheten i Battle Creek
Kutte og skjære
Fare for selvsikkerhet
Ikke bli bedratt

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 14
Innledning - Offentligjøring av personligevitnesbyrd.

Helseinstitusjonen
Erfarings skildringer
Predikanter, orden og organisering
Videre arbeid
Hannah Mores historie
Sunn matlaging
Bøker og traktater
Den kristnes feltrop
Forståelse i hjemmet
Mannens stilling
Appendiks