Tillbake

del av Vitnesbyrd for menigheten bind 1

518 sider


Biografisk skildring
Min barndom

Min omvendelse
Fornemmelse av fortvilelse
Forlater metodistkirken
Tidligere brødres motstand
Advent erfaring
Mitt første syn
Kall til å reise
Synet om den nye jord.
Holde tilbake irettesettelse
Ekteskap og etterfølgende arbeide.
Utgivelser og reiser
Flytting til Michigan
Min manns død

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 1
Din brors vokter

Tidspunktet til å begynne sabbaten
Sannhetens motstandere*
Foreldres ansvar
Ha tro til Gud
Messenger-partiet
Bered deg til å møte Herren

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 2
De to veiene

Tilpasning til verden
Predikanters hustruer

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 3
Vær nidkjær og omvend deg

Øststatene og veststatene

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 4
Unge sabbatsholdere

Menighetens prøvelser
”Vokt dere”
Den rike unge mannen
Menighetens privilegium og plikt

Rystelsen

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 5
Til menigheten i Laodikea

Menighetshus
Lærdommer fra lignelsene
Kausjon for ikke-troende
Om å avlegge ed
Feil i kosthold

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 6
Irettesettelse av unnlatenhet.

Plikt overfor barna
Regelmessige gaver
Navnet på vårt samfunn
Den fattige
Spekulaskjoner
En uærlig forvalter
Fanatismen i Wisconsin
Skjulte irettesettelser
Saken i Ohio.
Full helligelse
Personlig erfaring
Problene sak i veststatene
Svar på et spørsmål

Vitnesbyrd for menigheten - nummer 7
Nordstatene og sydstatene

Stor trengsel forestår
Slaveriet og krigen.
Farlige tider
Organisering
Vår plikt mot de fattige
Eksemplets makt
Innvielse
Filosofi og tomt bedrag