Tillbake

del av Vitnesbyrd for menigheten bind 9

288 sider


Det historiske bakteppe for Bind 9

Seksjon 1 – Før Kongens Komme.
Den Siste Krisen.

Kalt til å være Vitner.
Hjemmemisjonsarbeid.
Behovet for Oppriktig Arbeid.
”Dere har mottatt det for intet, gi det for intet.”

Seksjon 2 – Literatur i Tjensten.
Våre skrifter

Utbre litteraturen
Et videre syn
Leiermøter og våre publikasjoner

Seksjon 3 – Arbeitet i byene.
Forholdene i byene

Et arbeid for vår tid
Arbeidsmetoder
En appell til legmenn
Ord med råd til pastorer

Seksjon 4 – Helsearbeidet
Troskap i helsereformen

Et opprop om evangelister i helsemisjonen
Loma Linda evangelist-høyskole

Seksjon 5 – Enhetens ånd
Enhet mellom ulike nasjonaliteter

Enhet i Kristus Jesus
Forlagsvirksomheten ved College View