Tillbake

Vitnesbyrd for menigheten bind 9

288 sider


Det historiske bakteppe for Bind 9

Seksjon 1 – Før Kongens Komme.
Den Siste Krisen.

Kalt til å være Vitner.
Hjemmemisjonsarbeid.
Behovet for Oppriktig Arbeid.
”Dere har mottatt det for intet, gi det for intet.”

Seksjon 2 – Literatur i Tjensten.
Våre skrifter

Utbre litteraturen
Et videre syn
Leiermøter og våre publikasjoner

Seksjon 3 – Arbeitet i byene.
Forholdene i byene

Et arbeid for vår tid
Arbeidsmetoder
En appell til legmenn
Ord med råd til pastorer

Seksjon 4 – Helsearbeidet
Troskap i helsereformen

Et opprop om evangelister i helsemisjonen
Loma Linda evangelist-høyskole

Seksjon 5 – Enhetens ånd
Enhet mellom ulike nasjonaliteter

Enhet i Kristus Jesus
Forlagsvirksomheten ved College View
Tyske og skandinaviske konferanser.

Seksjon 6 – Blant den sorte befolkning
Et kall for sorte arbeidere

Proklamere sannheten hvor det er rasemotsetninger
Forholdet mellom de sorte og de hvite
Aktelse for de sorte misjonsarbeiderne
En misjonsmarks behov

Seksjon 7 – Virksomheten for religionsfrihet
En prøvetid ligger foran oss

Søndagsarbeid
Ord om varsomhet

Seksjon 8 – Råd i rette tid.
Trofast forvaltning

Godgjørenhet
Selvstendighetens ånd
En fordeling av ansvar
I ydmykhet og tro
Til arbeidere i Sørcalifornia
“Jeg er bare et lite barn”
Lønnen for alvorlig bestrebelse