Denne dag med Gud. kapitel 1. Fra side 9.     Fra side 9 i den engelske utgave.tilbake

Løftet om fred. - 1. januar

”Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til Deg. Stol da alltid på Herren, for Herren er en evig klippe.” Es. 26, 3. 4.

Jeg ønsker dere et godt nytt år. La oss legge bort all vantro og mangel på tillit til Jesus for alltid. La oss begynne et liv i barnlig tillit, som ikke bygger på følelser men på tro.

Vanær ikke Jesus ved å tvile på Hans dyrebare løfter. Han ønsker, at vi skal stole på Ham med uforanderlig, fast og sikker tro. Det finnes mennesker, som sier: ”Jeg tror, jeg tror,” og gjør krav på løftene, som blir gitt på betingelse av lydighet. Mens de krever å få alt som Gud har lovet, gjør de intet for å oppfylle betingelsene, Gud har satt. De gjør ikke Guds gjerninger. Gud blir ikke æret ved en sådan tro, for Den er feil. Så finnes det mennesker, som forsøker å holde alle Guds bud, men mange av dem lever ikke opp til sin opphøyde posisjon som Guds barn, de ber ikke om Guds hjelp. Guds løfter er gitt til dem, som holder Hans lover og gjør Det, som er velbehagelig i Hans øyne.

Jeg må kjempe troens gode strid hver eneste dag. Jeg må strekke troens krefter til det ytterste og ikke stole på følelser, jeg må handle som om jeg visste, at Herren hørte meg og ville svare meg og velsigne meg.. Tro er ikke en flytur i lykkerus på følelsenes vinger. Det er ganske enkelt å ta Gud på Hans Ord, og tro og gjøre det Han har sagt.

Jeg håper, at du på ingen måte vil bli motløs . . . .

Gud ønsker, at du skal føle deg fri. Han ønsker, at du skal leve i tro, slutte å tvile, - bare tro. Må Herren hjelpe deg. Et nytt år har startet. La det bli et lykkelig nytt år. … Hygg deg i Jesu beskyttende arme, kjemp deg ikke ut av Hans favntak. Tro kun og pris Gud og gå fremad. Vi er nesten hjemme.

Herren kommer. Se opp og gled deg, for din frelse er nær. Jeg ser i Jesus en medfølende, elskende Frelser, en som kan og vil frelse til det ytterste alle som kommer til Ham. Kast vekten av dine byrder på Guds løfter. Tro, at det er ditt privilegium å få lov til å tro. - (Brev fra den 1. jan. 1887, til Martha Bourdeau, hustruen til en av de tidlige predikanter i Europa.

neste kapitel