Denne dag med Gud. kapitel 10. Fra side 18.     Fra side 18 i den engelske utgave.tilbake

Motgift mot Apati. - 10. januar

”For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den, som tror; for jøde først, og så for greker.” Rom. 1, 16.

Guds frelsesplan har ingen mangler. Hvis evangeliet ikke er en kraft til frelse for enhver sjel, er det ikke evangeliets skyld, men det er fordi mennesker ikke er praktisk troende, praktiske mottakere av Kristi nåde og rettferdighet. - De som bekjenner seg til å tro velger ikke Kristus som sin personlige frelser, men følger Kristus på lang avstand, bak. En årsak til denne mangel på personlig religion er at de ikke har fått noen undervisning i disse livsviktige prinsipper. En annen årsak til apatien og likegyldigheten i våre kirker er, at de yngre medlemmer ikke er opplært tålmodig og utholdende, hvordan de skal arbeide som trofaste soldater i Kristi hær.

Mange har mottatt sannheten uten å grave dypt ned for å forstå de grunnliggende prinsipper, og når sannheten møter motstand, glemmer de argumentene og bevisene, som støtter den. Det burde understrekes for alle, at sann og blivende kunnskap kun kan tilegnes ved alvorlig anstrengelse og utholdende energi. Hvis folkenes sinn ble brakt inn under disiplin ved grundig undersøkelse av skriftene, ville det vært hundrevis av omvendte, hvor det bare er en i dag.

Mange er så uvitende som hedningene med hensyn til måten en synder kan komme til Gud på og bli rettferdiggjort i Hans øyne. Det har ingen unnskyldning for sin uvitenhet; for de inspirerte Orakler erklærer: ”Dine Ord gir lys, når de åpner seg, de gir uerfarne innsikt.” Sal 119, 130. ”Herrens frykt er begynnelsen til visdom. Ordspr. 9, 10.

En religiøs erfaring, som ikke er grunnfestet i Kristus og i Ham alene har ingen verdi. --- Mennesker, som har intellektuell kraft trenger en klar presentasjon fra skriften om frelsesplanen. La sannheten i sin enkelhet og kraft bli presentert for dem. Hvis det ikke binder oppmerksomheten og vekker interesse, kan de aldri bli interesserte i himmelske og guddommelige ting. I alle forsamlinger finnes det sjeler, som ikke blir tilfredsstillet. Hver sabbat ønsker de å høre en endelig definisasjon, som kan forklare, hvordan de kan bli frelst, hvorledes de skal bli kristne. Det viktige for dem er å vite, hvordan en synder kan bli rettferdiggjort for Gud. - Brev 23a, 10. jan. 1893, til bror E. H. Gates.

neste kapitel