Denne dag med Gud. kapitel 101. Fra side 104.     Fra side 104 i den engelske utgave.tilbake

Himmelsk Garanti. – 5. april.

”Bed, så skal dere gis, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere. Matt. 7, 7.

Åh, om enhver gjennom personlig erfaring blott kunne fatte, hvor meget av den lovte himmelske hvile, som er sikret sjelen, endog nu, ved oppriktig bønn. - Hvis noen ikke har lært denne lekse, ville det vært best, at ingen annen lekse om livet ble gitt ham, før han i Kristi skole har lært, hvorledes han skal mestre denne lekse.

Som kristne ønsker vi oss en ny og levende erfaring hver dag. Vi ønsker å lære, hvordan vi skal stole på Jesus, vi ønsker å tro på Ham og betro alt til Ham. Jakob vokste fra å være en mann med svakhet og defekter; ved tro på Gud i bønn, ble han til en prins hos Gud. Han seiret ved tro. Gud er allmektig. Mennesket er begrenset. Når vi samtaler med Gud, kan vi legge sjelens største hemmelighet åpen for Ham, for Han kjenner til altsammen; - Vi kan ikke betro oss på samme måte til et menneske.

Vær ikke skjødesløs og skill deg ikke fra Kilden til din styrke. Vokt dine tanker, vokt dine ord, og i alt du forsøker å gjøre, prøv å herliggjøre Gud. Jo nærmere du hviler ved korsets fot, desto klarere vil du se Jesu makeløse karakter og den uforlignelige kjærlighet, som Han har vist falne mennesker.

La ikke ditt arbeidspress skille deg fra Gud, for hvis du noen gang trenger råd, klar forutplanlegging og kloke ideer, er det, når du har mye å gjøre. Det er da du trenger å ta tid til bønn for å få forstørret tro og ubetinget tillit til rådene fra Sjefslegen. Bed Ham om å hjelpe deg. Bed oftere, desto mer kritisk (komplisert) arbeid, du har å utføre.

Åh, hvilket emne er det ikke å fordype seg i, at mennesket, fordervet og fortapt i sin naturlige tilstand, kan bli fornyet og frelst ved den nådefulle hjelp, som Kristus gir ham i evangeliet. Jesu kjærlighet i sjelen vil drive ut fienden, som forsøker å ta ham i besittelse. Enhver prøve, som er båret med tålmodighet, enhver velsignelse, mottatt med takknemmelighet, enhver fristelse, som er motstått i trofasthet, vil gjøre deg til en sterk mann i Jesus Kristus. All denne nåde kan oppnås i troens bønn.

Ta tak i styrken fra oven. Selv Jesus forberedte Seg til store prøver ved å trekke Seg tilbake til fjellenes ensomhet for at tilbringe natten i bønn til Sin Far. - Brev 11, 5. April 1886, til dr. Gibbs, en lege ved St. Helena Sanitarium.

neste kapitel