Denne dag med Gud. kapitel 102. Fra side 105.     Fra side 105 i den engelske utgave.tilbake

Å Korrigere Det Gale. - 6. April.

”Men om din bror synder imot deg, da gå bort og irettesett ham i enrom! Hører han på deg, da har du vunnet din bror;” Matt. 18, 15.

Når du går til en, du antar har begått feil, se til at du taler med en ydmyk og beskjeden ånd, for et menneskes vrede fremmer ikke Guds rettferdighet. Den feilende kan ikke restaureres og oppbygges på noen annen måte enn i ydmykhetens, mildhetens og den vare kjærlighets ånd. Vær forsiktig hvordan du ordlegger deg. Unngå alt i blikk eller kropsspråk, ord eller tonefall, som kan minne om stolthet eller selvtilstrekkelighet. Vokt deg for ord eller miner, som kan heve deg selv opp over den andre eller sette din godhet og rettferdighet opp som kontrast mot hans feiltrinn. Vokt deg for den fjerneste antydning av hån, overbærenhet eller forakt. Vær omhyggelig med å unngå enhver form for vrede, og selv om du bruker klar tale, la det ikke være noen bebreidelse, ingen spottende anklage, ikke noe tegn til oppheting, kun den ekte, oppriktige kjærlighet.

Fremfor alt, la det ikke være noen skygge av hat eller dårlig vilje, ingen bitterhet eller uttrykk for sårede følelser. Intet uten vennlighet og mildhet kan flyte frem fra et hjerte fylt av kjærlighet. Dog, alle disse dyrebare frukter trenger ikke å hindre deg i å tale på den mest seriøse, høytidelige måte, som om englene hadde rettet sine øyne på deg, og du handlet med henblikk på den kommende dom.

Husk, at irettesettelsens suksess avhenger for en stor del av den ånd, den ble gitt i. Forsøm ikke alvorlig bønn, så du kan eie et ydmykt og beskjedent sinn, så at Guds engler kan forberede hjertene på dem, som du prøver å nå, for således å bløtgjøre dem ved hjelp av himmelske inntrykk, så dine anstrengelser kan lykkes. Hvis noe godt blir gjort, ta ikke æren for det. Gud alene skal opphøyes. Gud alene har utrettet alt.

Alle dine anstrengelser for å frelse de feilende kan være forgjeves. De kan gjengjelde deg med ondt for godt. De kan bli rasende i stedet for overbeviste. Hva om de ikke lytter til noe godt forslag i det hele tatt, men fortsetter den onde ferd, de har begynt på? Dette vil ofte være tilfellet. Somme tider vil den mildeste og mest følsomme tilrettevisning ikke ha noen god virkning. I det tilfelle, vil den velsignelse, du ønsket en annen skulle få ved å følge en rettferdig kurs, idet han sluttet å gjøre ondt og i stedet lærte seg å gjøre godt, vende tilbake i din egen favn. Dersom den feilende lever videre i synd, behandl ham vennlig og overlat ham til Din Himmelske Far. -Brev 30, - 6. april 1868. Til Bror og Søster Rogers.

neste kapitel