Denne dag med Gud. kapitel 105. Fra side 108.     Fra side 108 i den engelske utgave.tilbake

Å Leve Det Nye Livet. – 9. april.

”Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem; for dette er loven og profetene.” Matt. 7, 12.

Kristus kom for å lære oss, ikke bare hva vi burde vite og tro, men også hva vi burde gjøre i vårt forhold til Gud og til våre medmennesker. Den gyllne regel om likhet krever, at vi gjør mot andre det, vi ønsker, de skal gjøre mot oss. Vi bør ha deres evige interesser i sikte, når vi sier til oss selv: ”De er kjøpt med Frelserens blod, de er kjøpt for en høy pris.”

Vi skal i alt vi gjør for våre medmennesker, behandle dem, enten de er troende eller ikke, som Kristus ville ha gjort, om Han hadde vært i vårt sted. Det er til vårt beste nå og i evigheten å adlyde Guds lov, det ville også være til beste for dem nå og for evig å gjøre det samme. Vårt høyeste mål er å bli medisinsk missionspersonell for dem på Kristi vis.

Alle, som går gjennom perleportene inn i Guds stad, må ha vist Kristus i alt de har gjort. Det er dette, som gjør dem skikket til å være Kristi sendebud, Hans vitner. De skal målbære et enkelt, besluttsomt vitnesbyrd mot alle onde handlinger, idet de viser hen til Det Guds Lam, som fjerner all synd fra verden. Alle, som tar imot Ham, gir Han makt til å bli sønner av Gud.

Regenerasjon eller gjenskapelse er den eneste sti, vi kan gå på for å nå Den Hellige Stad. Den er smal og porten, vi skal gå inn gjennom er trang, men langs denne skal vi lede menn, kvinner og barn, idet vi lærer dem, at for å bli frelst, må de ha et nytt hjerte og en ny ånd. De gamle, nedarvede karaktertrekk skal overvinnes. Sjelens naturlige ønsker skal endres. All misforståelse, all falsk lære, all ond tale skal legges bort. Det nye liv, som gjør menn og kvinner lik Kristus, skal leves. Vi må, som før, svømme mot strømmen av ondt.

Veien til himmelen er smal, Jehovas guddommelige lov danner en hekk på hver side av veien. De, som vandrer på den vei, må stadig gi avkall på selvet. De må adlyde Kristi lære. La oss ikke stole på mennesker, men la oss stole på Jesus Kristus, som døde for å vinne rettferdighet, som Han kunne gi til oss. – Brev 103. – 9. april 1905. Til E. S. Ballenger, en administrator ved Paradise Valley Sanitarium.

neste kapitel