Denne dag med Gud. kapitel 109. Fra side 112.     Fra side 112 i den engelske utgave.tilbake

Kristus, Livets Brød. – 13. april.

”Sannelig sier Jeg dere: Den som tror har evig liv. Jeg er livsens brød. Deres fedre åt manna i ørkenen og døde; dette er det brød, som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om noen eter av dette brød, skal han leve evinnelig; og det brød, Jeg vil gi, er Mitt kjøtt, som Jeg vil gi for verdens liv.” Joh. 6, 47-51.

Spørsmålet stilles, hva skal vi gjøre for å utføre Guds gjerninger? Hva skal vi gjøre for å vinne himmelen? Dette betydningsfulle spørsmål er besvart for alle, som ønsker å vite svaret. ”Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på den, Han har utsendt.” (Joh. 6, 29)… ”For Guds brød er det, som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.” (vers 33) ”Jesus sa til dem: Jeg er livsens brød; den som kommer til Meg, skal ikke hungre, og den, som tror på Meg, skal aldri noensinne tørste.” (vers 35)

Kristus lar dem forstå, at et menneske trenger å bli undervist av Gud for å forstå disse ting. Dette er årsaken til, at det finnes så mye billig kunnskap om Skriftene i dagens kirker. Prestene taler kun ut fra deler av Ordet, og nekter å praktisere endog det, de selv forkynner. Dette fører til misforståelser av Ordet og av læren, det skaper feiltolkinger og misforståelser av Skriften…

Mennesker kan undervise oss, så vi ser sannheten klart, men Gud alene kan lære hjertet å motta sannheten på en trygg måte, det vil si å motta det evige livs Ord i gode og ærlige hjerter. Herren venter tålmodig på å få instruere enhver villig sjel, som ønsker å bli undervist. Feilen ligger ikke hos Den Villige Instruktør, Den Største Lærer verden noensinne har sett, men hos eleven, som tviholder på sine egne inntrykk og ideer og ikke vil gi opp sine menneskelige teorier og komme i ydmykhet for å bli undervist. Eleven vil ikke tillate, at hans samvittighet og hans hjerte skal bli opplært, disiplinert og trent – bearbeidet som når en landmann dyrker jorden, eller som når en arkitekt konstruerer en bygning.

Alle trenger bearbeiding, oppmjuking og forming etter det himmelske forbilde. - Kristus forteller oss, mine kjære venner, unge som gamle, den evige sannhet: ”Jesus sier da til dem: Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjøtt og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere.” (vers 53)

Hvis dere ikke tar Kristi ord som rådgiveren i deres forsamling, vil dere ikke speile Hans visdom eller Hans åndelige liv. – Brev 88. – 13. april 1900. – Til Lederne og Lærerne i the Avondale School.

neste kapitel