Denne dag med Gud. kapitel 11. Fra side 19.     Fra side 19 i den engelske utgave.tilbake

Først forsoning. - 11. januar

”Dersom du bærer fram et offer til alteret og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge foran alteret og gå først å bli forlikt md ham. Kom så og bær fram ditt offer!” Matt. 5, 23. 24.

Når vår plikt er så tydelig beskrevet, hvordan kan det da være, at så mange i kirken, gjør det motsatte av det klare: ”Så sier Herren” De går og taler om sine vanskeligheter til noen, som ikke kjenner noe til saken og til dem, vanskelighetene angår? - Jesus den store Lærer har fortalt oss, hva vår plikt er. Våre gaver, våre bønner er ikke akseptable for Gud, hvis vi ikke oppfyller vår plikt, men lar misunnelsens, mistankens og sjalusiens gift få eie våre sjeler og få ødelegge vår enhet og vår lykke. Åh, hvor mye ulykke kunne ha vært unngått og hvor mange onde tanker ville ha vært uten virkning, hvis de troende ville ha tatt opp den praksis, som Kristus sa skulle følges for å unngå å tenke ondt og tale ondt.

Et par forklarende bemerkninger kunne fullstendig ha forandret de ueniges synspunkter og fjernet deres bitre følelser. Vi kan ikke være lydige mot Guds Lov, før vi får fjernet alle uenigheter i våre sinn, før vi tillater Kristi Ånd å mjukne opp våre hjerter og få dem underlagt Jesus. (”tvunget” av Jesu kjærlighet). Våre bønner blir hindret, stoppet av vårt hjertes stolthet, når vi nekter å bekjenne våre feil og fjerne misforståtte oppfattelser.

Vi må gjøre alt, som står i vår makt for å fjerne enhver anstøtsstein for vår nabos eller vår brors føtter. Min sønn (Edson) gjør enhver innrømmelse, som det er mulig å komme på. La ikke en misforståelse ligge en lidende sjel til byrde, når veldyrket ydmykhet og hjertefølt interesse kunne ha fjernet den. Satan vil helt sikkert komme til det såre sinn og friste det til å feilkonstruere og misforstå og det ville bli et fjell ut av et mulvarpeskudd. Et sinn, som lett faller for fristelsen til å huse sårede følelser, vil lett stable opp alle slags misforståtte ideer.

Herren Jesus har gitt spesielle direktiver med hensyn til, hva hvert enkelt av Hans ”små barn” skal gjøre. Når vi ber: ”Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere.” Gjør vi da det, vi for vår del kan, for å leve opp til denne bønnen? Hvis vår bror har noe å anklage oss for, skal vi etterlate den gave, vi har tenkt å gi Gud, på alteret. - Først skal vi gå og forsone oss med vår bror, så kan vi bringe vår gave til Gud. Dette er den eneste måte vi kan beholde Guds fred i våre hjerter på. - Brev 12. - 11. januar, 1903, til Edson White.

neste kapitel