Denne dag med Gud. kapitel 112. Fra side 115.     Fra side 115 i den engelske utgave.tilbake

Gi Det Du Har Fått. – 16. april.

”For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.” (Matt. 10, 8)

Ikke forventede talenter vil vise seg og vil bli utviklet i dem, som ellers lever alminnelige liv. Hvis menn og kvinner bare kunne få sannhetens budskap, ville mange, som hører den, motta den. Det vil være mennesker fra alle samfunnslag, høye som lave, rike og fattige, som vil akseptere sannheten for denne tid. Noen, som blir ansett for å være uskolerte, vil bli kalt til å gjøre tjeneste for Mesteren, akkurat som de enkle, ulærde fiskere ble kalt av Frelseren. Menn vil bli kalt fra plogen, således som Elisa. De vil bli drevet til å ta opp den jobb, som Gud har valgt ut til dem. De vil starte å jobbe i enkelhet og stillhet, idet de leser og forklarer skriftene for andre. Deres enkle anstrengelser vil lykkes.

Hus til hus arbeid vil bli gjort av menn og kvinner, som vil skjønne, at de kan arbeide for Herren, fordi Han har lagt Sin Ånd på dem. Idet de går frem i ydmyk tro, vil Kristus skjenke dem nåde, som de vil skjenke videre til andre. Herren vil gi dem samme kjærlighet til sjeler, som holder på å gå fortapt, som Han ga til Sine disipler i gamle dager.

I framtiden, vil mennesker, som englene kan arbeide igjennom, ta imot sannheten. - I fortiden, har himmelske budbærere samarbeidet med menneskelige redskaper, idet de har gitt dem kraft til å tale og makt til å vinne innflytelse ved å forsyne dem med overbevisende argumenter, som har nådd frem til sjelers festningsverker. Arbeiderne, tilsynelatende ulærde menn, har ofte en vidunderlig innflytelse til det gode.

Ingen av de, som fanger inn de guddommelige stråler fra Rettferdighetens Sol vil mangle passende ord. De vil ikke tale retorisk, det som verden regner for retorisk, men de vil tale med himmelsk veltalenhet. De vil tale ord, som går rett inn i sinnene, vekker opp overbevisning, og får deres tilhørere til å spørre, hva er sannhet?

Sådanne arbeidere kan vi gi mot ved å si: Jeg er sikker på, at du vil utøve en innflytelse til det gode i dette overordentlige store og hellige verk, hvis du nå vil observere deg selv, fordi du skjønner, at du er gjenstand for frelsende nåde, og at du er brakt inn i den hellige familierelasjon til Gud gjennom Jesus Kristus og har fått i oppdrag å jobbe for å frelse sjeler. – Brev 123. – 16. april 1905. – Til Pastor S. H. Lane, President i Conferencen i New York.

neste kapitel