Denne dag med Gud. kapitel 113. Fra side 116.     Fra side 116 i den engelske utgave.tilbake

Styrke For Dagen. – 17. april.

”Som dine dager er, skal din styrke være. Ingen er som Jesjuruns Gud. Han farer frem over Himmelen og kommer deg til hjelp, Han rir på skyene i Sin velde. En bolig er den eldgamle Gud, her nede er Hans evige armer. Han drev fienden foran deg og sa: ”Bare rydd ham ut!” (5. Mos. 33, 25b – 27)

Jeg er så takknemmelig til min himmelske Far for Hans daglige velsignelser til meg. For en uke siden, følte jeg meg helt utslitt av de anstrengelser, jeg hadde gjort meg med å skrive. Min hjerne ville ikke fungere, og jeg følte meg temmelig deprimert. Jeg hadde nesten gitt opp håpet om noensinne å få føle meg uthvilt igjen. Men en natt bad jeg meget alvorlig om, at Hans styrkende og legende makt måtte hvile på meg, så jeg kunne bli i stand til å skrive ut noe, som burde bli offentliggjort. Jeg la meg til å sove. I løpet av natten synes jeg, at jeg talte til forskjellige forsamlinger om den helbredende, oppkvikkende makt Den Helligånd hadde. Jeg våknet kl. 02, 30. Min hovedpine var borte, og den behagelige innflytelse av Guds Ånd hvilte på meg. Jeg gikk over gulvet på mitt rom og priste Gud. Så tok jeg min penn i min hånd og fant, at min tanke var klar, så jeg kunne skrive så bra som noensinne tidligere. Siden den erfaring, har jeg skrevet en hel del. Vår Frelser er den dyktigste lege i verden. Jeg priser Ham for den bemerkelsesverdige velsignelse, han ga meg den natt.

Sann religion er en religion som stadig har Guds ære og herlighet for øye. Vi bør betrakte vår Himmelske Far med hellig ærefrykt og respekt. Han krever av Sin blod-kjøpte arv glad og villig lydighet. Når vi betrakter Hans store kjærlighet, vil våre hjerter bli inspirert til takknemmelighet og vi vil tjene Ham med glede og stole fast og tillitsfullt på Ham.

Jeg lenges etter å uttrykke Kristi glede i mit livs tjeneste. Jeg lenges etter å bli fylt med Hans Ånd, så jeg kan være til velsignelse for andre. Vi har dette løfte: ”Jeg vil gi dem eet sinn og lære dem een vei, så de alltid frykter meg til gagn for dem selv og deres etterkommere. Jeg slutter en evig pakt med dem, Jeg vil ikke vende Meg bort fra dem, men gjøre vel imot dem. Jeg gir dem gudsfrykt i hjertet, så de aldri mer viker bort fra Meg.” (Jer. 32, 39. 40)

Gud er flg.: ”Du som er stor i råd og mektig i gjerning, Du hvis øyne er opplatt over alle menneskebarns veier for å gi enhver etter hans ferd og etter hans gjerningers frukt.” (vers 19) – Brev 139. 17. april 1904. – Til Robert Vickery, en legmann i The Illinois Conference Committee.

neste kapitel