Denne dag med Gud. kapitel 114. Fra side 117.     Fra side 117 i den engelske utgave.tilbake

Konstant Forbindelse Med Gud. – 18. april.

”Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter.” Matt. 24, 44.

Jeg tror, at vi står ved selve grensen til den evige verden, og jeg forsøker å holde meg i konstant forbindelse med Gud. Jeg verdsetter det evige liv meget høyt og intet skal skille meg fra Guds kjærlighet. Jeg ønsker konstant å øve min sjel i å støtte seg til Kristus, og trekke åndelig styrke fra Ham. Gud har til hensikt å gi oss en eksperimentell kunnskap om Kristus, så vi kan bli trofaste vitner for Gud, idet vi beviser Kristi nåde i ord og gjerninger, ved bevisst og ubevisst innflytelse.

Jeg frykter veldig meget, at mange av de unge, som er forbundet med Guds verk, ikke kjenner min Frelser. Når jeg tenker på den gjerning, som Gud gjør for falne mennesker, undrer jeg meg over, at Gud vil ta stakkars falne vesener og tildele dem moralsk makt, så Hans nåde kan få arbeide i deres indre, forvandle deres karakter og gjøre dem skikket til å bo i herskapsboligene, Gud forbereder til dem, - Han vil omskape dem til vesener, som passer til å være i Guds nærhet, skikket til å være englers ledsagere og være i forbindelse med Gud. Åh, hvor mitt hjerte lengter etter å bli en, som kan vandre sammen med Jesus Kristus på den nyskapte jord.

Vår livsgjerning nå, burde være å forberede oss til evigheten. Vi kan ikke vite hvor fort vårt livsverk her kan ta slutt, og hvor viktig er det da ikke, at vår lave, syndefulle natur er beseiret og vi forvandlet til et bilde av Kristus. Vi har ikke et øyeblikk å spille. Vi trenger daglig å forberede oss for evigheten. Våre liv er gitt oss for at vi skal søke gaven, det evige liv. Gud har gitt oss en prøvetid, og, hvis vi lever våre tre snes år pluss ti, hvor kort er ikke den tidsperiode til å arbeide ut vår frelse! Sammenlign deretter denne periode med livet, som måles med Guds liv. Vår korte test- og bevisperiode kan slutte når som helst. Hvor alvorlige og ærlige burde vi ikke være for å sikre oss en klar rett til et hjem på den jord, som Gud vil gjenskape.

Min største iver gjelder den gjerning Mesteren har gitt meg å gjøre og måtte ikke noe som helst forhindre meg i å fullføre den. Vi må søke å bli til eet med Gud. Hans interesse skal være vår interesse, Hans oppfatninger og Hans ønsker skal være våre. Vi kjenner Guds kjærlighet til syndere og vi vet om det ubegrensete offer, Han har gitt for å frelse sjeler på vei til fortapelse; la oss derfor forene oss med Kristus i dette store verk. – Brev 82. – 18. april 1887. Til Edson og Emma White.

neste kapitel