Denne dag med Gud. kapitel 115. Fra side 118.     Fra side 118 i den engelske utgave.tilbake

Bekjennelse og Reformasjon. – 19. april.

”Hellige dem i sannheten, Ditt Ord er sannhet. (Joh. 17, 17) - (Den engelske tekst: ”Hellige dem gjennom Din sannhet, Ditt Ord er sannhet.”)

Herren kaller oss til å ta en fast beslutning om å gjennomføre en reformasjon. Mine brødre, vis sann anger, for dere har skilt dere fra Gud. La engler og mennesker få se, at det er tilgivelse for synd å få hos Gud. Ualminnelig sterk kraft fra Gud må få tak i Syvendedagsadventistkirkene. Gjenomvendelser må skje blant medlemmene, så at de som Guds vitner kan være bevis på sannhetens autoritære makt, som helliggjør sjelen.

De som blir helliggjorte gjennom sannheten, vil vise, at sannheten har utført en reformasjon i deres liv, at den forbereder dem til forvandling til den himmelske verden. Men så lenge som stolthet, misunnelse og vonde mistanker og gjetninger dominerer deres liv, er Kristus ikke herskeren i deres hjerter. Hans kjærlighet er ikke i deres sjeler.

I deres liv, som har del i guddommelig natur, skjer en korsfestelse av den stolte, hovmodige, selvtilstrekkelige ånd, som fører til selvopphøyelse. I stedet kommer Kristi Ånd og Åndens frukter til syne. Idet de har Kristi sinnelag viser Hans etterfølgere Hans karaktertrekk (dyder, skapt ved Guds nåde).

Intet mindre kan gjøre mennesker akseptable for Gud. Intet mindre enn dette kan gi dem den rene hellige karakter, som de må ha, som får adgang til himmelen, Straks et menneske blir iført Kristus, vil beviset på forandringen ses i ånd, ord og handling. En himmelsk atmosfære omgir hans sjel, for Kristus bor der inne.

Åh, hvor få, som i sine liv viser prinsippene av dette liv! ”Men den som spiser Mitt legeme og drikker Mitt blod har evig liv, og Jeg skal reise ham opp på den siste dag. For Mitt legeme er den sanne mat, og Mitt blod den sanne drikk. Den som spiser Mitt legeme og drikker Mitt blod, blir i Meg og Jeg i ham. Likesom Faderen, den levende, har sendt Meg, og Jeg har liv ved Ham, slik skal også den som spiser Meg, ha liv ved meg.” (Joh. 6, 54-57).

Tror du disse vidunderlige setninger? Mottar du Kristi Ord? Jeg sier deg, når du mottar dem i sannhet, vil du praktisere sannheten i overensstemmelse med Kristi undervisning. – Brev 63. – 19. april 1903. – Til Våre Brødre Ved The Medical Missionary Council.

neste kapitel