Denne dag med Gud. kapitel 118. Fra side 121.     Fra side 121 i den engelske utgave.tilbake

Beskrivelse Av Enhet. – 22. april.

”For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke Han tilgi det dere har forbrutt.” Matt. 6, 14. 15.

Det er noe, jeg ønsker å si til deg angående dine følelser overfor bror A. Du står i fare for å føle alt for sterkt angående de skader du antar, han har påført deg. - Min bror, hvis han virkelig hadde gjort deg vondt, kan du da ikke se, at han ville bli den lidende og ikke du? Jeg er sikker på, at du skal være den kristne gentleman i denne sak, tilgi ham og tillat ikke noen fremmedgjøring.

Husk din egen store gjeld til Herren og hvor meget du trenger Hans tilgivelse, Hans medynk og kjærlighet? Husk at ”om dere ikke selv tilgir, skal heller ikke Han tilgi det dere har forbrutt.” (Se Matt. 6, 15)

Bruk din evne til å gjøre alt, som står i din makt for å skape enhet med bror A? Skriv til ham som til en bror. Bryt ned enhver skillelinje og lat det ikke være noen uoverensstemmelser mellom dere. Elsk som brødre, vær medfølende, vær høflige. Jeg skriver ut en resept på Kristi kjærlighet, som skal taes inn i store doser, den vil resultere i en stor forandring, for den har vidunderlige helende egenskaper.

Tror du ikke, at hele himmelen ville se på deg med tilfredshet, hvis du ville åpne ditt hjerte for Kristi medynksfulle kjærlighet? - Pastor A vil ruge over denne sak, og det vil du også, så lenge som denne uoverensstemmelse mellom dere eksisterer og blir dyrket av dere. Derfor la enhver rot av bitterhet bli gravd opp og bli begravd.

Det er mulig, at dine synspunkter angående pastor A`s virkelige motiver er feil. Og igjen, du kan tenke, tale og føle sterkere enn du burde, således kan du misforstå din bror.

Satan vil være ytterst tilfreds, om dere nærer og pleier en utilgivende ånd i stedet for å trekke sammen og være samstemte. Kristus har gitt oss et eksempel i Sitt liv. Han kom ikke for å ødelegge menneskers liv men for å frelse dem. Han brukte Sine evner og krefter til å velsigne, aldri til å skade eller plage. Hans ord, Hans holdning og Hans gjerning var fylt med guddommelig mildhet. Intet kunne forstyrre Hans absolutte tålmodighet eller tirre Ham til hevngjerrighet. – Brev 46. – 22. april 1887. Til dr. J. H. Kellogg.

neste kapitel