Denne dag med Gud. kapitel 119. Fra side 122.     Fra side 122 i den engelske utgave.tilbake

Se På Den Lyse Side. – 23. april.

”Den dag Jeg gjør Mitt verk, sier Herren Allhærs Gud, skal de være Min eiendom, og Jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er mild mot sin sønn, som tjener Ham.” (Mal. 3, 17)

Jeg har oppmuntrende ord til deg. Jesus elsker deg. Han ga Sitt dyrebare liv, for at du ikke skulle gå fortapt men få evig liv. Så løft dine øyne opp til Ham. Se på den lyse side. Det vil ikke gjøre deg noe godt å betrakte den mørke side. Vær tålmodig, komme hva som vil. Du kan samle kraft hos Jesus, for i Ham bor all fylle. Når fortvilelse feier over din sjel, fortsett å se hen til Jesus. Kast din hjelpeløse sjel på Ham. Han lever evig for å gå i forbønn for deg. Du er dyrebar i Hans øyne. Han som ser med interesse på den lille grå spurv ser med kjærlighet og medlidenhet på Sitt prøvede, sørgende barn.

Det er av hensyn til vår nåværende lykke og til beste for oss i all fremtid at Gud utsetter oss for disiplin. Den største velsignelse, Hans barn får, er den disiplin, Han sender dem. Han leder dem aldri annerledes enn de selv ville ha valgt å bli ledet, om de hadde kunnet se slutten fra begynnelsen og forstå herligheten ved den plan, som de følger som medarbeidere hos Ham.

Den guddommelige Arbeider bruker lite tid på verdiløst materiale. Bare de kostbare juveler polerer Han etter mønstret av et palass, idet han kutter bort de grove kanter. Prosessen er smertefull og prøvende; Kristus fjerner den for høye overflate, og setter steinen hen til det polerende hjul, presser den tett inn til, så alle ujevnhetene kan bli fjernet. Så, når Han løfter juvelen opp til lyset, ser Mesteren, at den reflekterer Ham selv, og Han erklærer den for verdig til en plass i smykkeskrinet.

Min kjære bror, se alltid til Jesus, og bring himmelen inn i ditt liv her nede. Veien til himmelen er smal og porten trang, men alle, som vil, kan passere gjennom porten og vandre på den smale sti. Hvis vi skal nå himmelen til sist, må himmelen begynne her nede. Jo mer av himmelen vi bringer inn i livet her nede, desto større vil vår lykke bli i hjemmet der oppe.

La ditt sinn dvele ved Guds godhet og ved den store kjærlighet, Han har elsket deg med. Hadde Han ikke elsket deg, ville Han ikke ha tillatt Jesus å dø for deg. Hans Evige Arme er under deg. Når du lider, lider Han. ”Stor er den styrke som Herren gir oss gjennom Sin Evige Sønn.” – Brev 69. – 23. april 1903. Til en ung mann, tynget av sorg og prøvelse.

neste kapitel