Denne dag med Gud. kapitel 12. Fra side 20.     Fra side 20 i den engelske utgave.tilbake

Sov ikke på jobben. - 12. januar

”Menneske, Jeg setter deg til vaktmann for Israels ætt. Når du hører et ord fra Min munn, skal du advare dem fra Meg.” Ezekiel 3, 17.

Gud har en ansvarsfull forpliktende stilling til enhver av dere. Han krever av dere, at dere ikke blott er trofaste vaktposter men også grundige arbeidsfolk. Vær aldri uinteresserte, aldri likegyldige og inaktive; sov aldri på post, og gjør alltid deres beste ved å gjøre deres nøyaktige plikt svarende til deres tillitsposisjon.

Det er behov for frisk, kvik, lystbetont beredvillighet, begeistring, endog alvorlig energi, dyp interesse og usvikelig troskap. Dere bør lære å springe til jobben, så snart plikten kaller. Hvor lang vår tildelte arbeidstid vil bli, vet vi ikke. Dette er Guds hemmelighet, som av gode grunner ikke er avslørt for oss. Men la oss benytte den tid, vi har, til å arbeide som dem, som skal avlegge regnskap. Åh, tenk alvorlig i evighetens perspektiv, hvor meget er det ikke som skal gjøres i vår verden for å vekke opp de likegyldige, de uoppmerksomme og uvitende for at de skal bli kjente med Guds lover og få dem til å føle nødvendigheten av, til beste for dem selv og til Guds navns ære å være lydig mot disse Guds lover. For overtredelse bringer, ikke blott stor lidelse, men tap av liv i denne verden og tap av udødelig liv i den neste verden. Dere burde overveie dette nøye og føle hvor meget menneskers lykke eller smerte avhenger av dere.

Trofasthet fra deres side kan frelse mange sjeler, mens forsømmelse og likegyldighet kan resultere i tap av deres medskapninger både i denne og i fremtidens verden. Dere kan forhindre meget elendighet og mange overtredelser av Guds lov ved deres trofasthet og ved å være lysvåken som en pliktens vaktpost. – Vi må stå opp som en enhet, og i Guds kraft åpne våre sanser for kravene for vår tid.

Rop til Gud i tro, at Han må spre ut Sitt lys og Sin nåde gjennom de kanaler, som Han har kalt til beste for dem, som lider på grunn av mangel på kunnskap. Mens dere våker og ber med alvorlig flid for å undertrykke det, som er galt og står på vakt imot utsvevelse og motepåvirkede feiltakelser, klyng dere da i levende tro til den Styrke, som kan bli deres, så alle deres arbeidsoppgaver kan bli velsignet.--- Dere kan samle lys, kunnskap og kraft; og deres innflytelse vil spre seg som salt i vann. Ethvert ansvar, dere bærer, vil øke og styrke dere til å gjøre fornyede forsøk og skyve arbeidet fram med suksess. - Brev 4a. 12. januar, 1879, til to unge leger ved Battle Creek Sanatorium.

neste kapitel