Denne dag med Gud. kapitel 120. Fra side 123.     Fra side 123 i den engelske utgave.tilbake

Naturens Lover og Liv. – 24. april.

”Du elskede! Jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.” 3. Joh. 1, 2.

Tusinder, ja, millioner, som går på jorden, lider på grunn av egne feile vaner. - Skulle ikke de, som Kristus har gitt Sitt liv for, verdsette sin egen lykke, fred og helse ved å adlyde naturens lover? - Vi er Herrens eiendom på grunn av skapelsen og på grunn av frelsen; og Han har behov for, at vi studerer, hvordan vi skal ta vare på våre legemer, idet vi omhyggelig følger livets lover for helse og renhet.

Det er vår plikt å bevare og respektere våre legemer, for at vi ikke ved forsømmelse, ved selvisk tilfredsstillelse, ved fordervet appetitt og lidenskaper, skal skape oss ødelagte, urene legemer, avskyelige for Gud; - døende, mens livet fortsetter.

Hvor sterkt og strålende skinner ikke Guds barmhjertighet, kjærlighet og elskelige vesen i Hans behandling av Sin arv. - Hele himmelen har den dypeste interesse for vår velferd, ingen der vil, at Satan skal kontrollere oss og forvandle oss, så vi blir som han. ”For se, dagen kommer, brennende som en ovn, da skal alle overmodige og hver den, som lever ugudelig, være som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier Herren, Hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for dere som frykter Mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger; og dere skal gå ut og hoppe som gjøkalver. (Mal. 4, 1. 2)

Ved å vise forakt for naturens lover, legger menn og kvinner grunnlaget for elendighet og lidelse. Men Jesus, som regner mennesket for svært verdifullt, sørger over å se forskjeller blant brødre. Jeg ønsker, at vi alle kunne være som Jesus. På grunn av svakhet i sin moralske kapasitet blir noen foraktelige, usle slaver av lidenskap. Andre graver sin egen grav med sine tenner; andre igjen besmitter sjel og legeme og svekker sin hjerne ved å gi etter for skammelige vaner og moralsk forurensing. Ved dette lukker de Guds Stads porter for seg selv. For straffen for overtrådte lover vil bli realisert. Straffen må komme. Der er lekser å lære i denne retning som, hvis de blir praktisert, vil bringe helse til legeme og sjel. Hvis spise- og drikkevanene blir holdt under kontroll på en intelligent måte av det menneskelige redskap, og han spiser og drikker til Guds ære, vil hans liv bli forlenget. Spis for å leve; lev ikke for å spise. Manuskript 53. – 24. april 1896. ”Kunnskap om Fysiologi Nødvendig i Utdannelsen.”

neste kapitel