Denne dag med Gud. kapitel 123. Fra side 126.     Fra side 126 i den engelske utgave.tilbake

Forsvaret av Vårt Budskap. – 27. april.

”Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen, idet de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.” 1. Tim. 4, 1.2.

Herren har instruert meg om, ved Sin udødelige kraft, at Han har bevart Sin budbringers høyre hånd i mer enn et halvt århundrede, for at sannheten kan bli skrevet ned på den måte Han befaler meg og bli offentliggjort i tidsskrifter og bøker, hvorfor? – For hvis den ikke ble skrevet ned på den måte, ville mange, nye i troen, inn imellom akseptere forkjerte tanker og farlige falske oppfatninger som sannhet, når troens pionerer er døde.

Av og til er det, som mennesker fremstiller som ”spesielt lys”, i virkeligheten forførende falsk lære, der som ugress sådd blant hvete, vil springe ut og produsere en truende, ødeleggende høst. - Slike teorier vil oppta noen helt til avslutningen av denne jords historie.

Noen aksepterer villførende teorier og streber etter å få dem stadfestet ved å samle uttalelser om sannhet fra mine skrifter, som de bruker, idet de skiller dem ut fra sin egentlige sammenheng og fordreier dem ved å blande dem sammen med vranglære.

Således blir villfarelsenes frø, som springer opp og fort gror til sterke planter, omgitt av mange dyrebare sannhetsplanter, og på denne måte blir det gjort et mektig arbeid for å forsvare ektheten av de falske planter.

Således var det med kjetteriene forkynt i Levende Tempel. (En bok, som uttrykte panteistiske oppfatninger utgitt av J. H. Kellogg)

De vanskelig forklarlige villfarelser i denne bok ble publisert sammen med mange skjønne sannheter. – Satans forføriske feilslutninger underminerte tilliten til den sanne tros pilarer, som har sitt fundament i bibelsk bevis. Sannheten støttes av et rent: ”Så sier Herren”. Men her var det innfletting av villfarelser, og bruken av Skriftene var tatt ut av sin naturlige sammenheng for å stadfeste falsk lære, som ville forføre, hvis det var mulig, endog de utvalgte.

La ikke tiden gå og dyrebare anledninger forsømmes til å søke Herren av hele hjerte, sinn og sjel. Dersom vi ikke aksepterer sannheten i kjærlighet til den, kan vi bli blant dem, som vil se Satans mirakler i disse siste dager og tro dem. – Brev 136. – 27. april 1906, til brødrene Butler, Daniells, og Irwin.

neste kapitel