Denne dag med Gud. kapitel 124. Fra side 127.     Fra side 127 i den engelske utgave.tilbake

Lærebok til Frelse. – 28. april.

”Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, og da du fra barndommen av kjenner De Hellige Skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.” 2. Tim. 3, 14. 15.

Det gjøres mange menneskelige oppfinnelser for å forklare Ordet for at studenter skal forstå det og se det gjennom lærde menns briller. - Men det er galt. Gud har ikke gjort mottakelsen av sannheten avhengig av resonnementer. Evangeliet er tilpasset, åndelig føde, som skal tilfredsstille menneskets åndelige appetitt. I enhver situasjon er Ordet akkurat det, mennesker trenger.

Guds Ord er den store lærebok. Men selv om mange påstår at de respekterer Det, plasserer de andre bøker foran Det. Den menneskelige forstand blir fremhevet fremfor den guddommelige. Kan jeg tale rett fram, og framsette et klart og tydelig vitnesbyrd? – Hvis Guds Ord hadde blitt betraktet som det alltid skulle ha vært betraktet: – som Guds stemme til menneskene, som kilden til all visdom, all sannhet, all høyere utdannelse – da ville barn, ungdom og foreldre ha gjort det ikke blott til deres studie, men de ville ha gjort det til deres lærer og deres veileder, ”for at Han i de kommende tider kunne vise Sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus”. Ef. 2, 7.

”I de kommende tider”. Hvilken historie ville disse tider folde ut. Hvordan kan verdens barn fortsette å se inn i høydene og dybdene av den evighet, som apostelen kaller for ”de kommende tider”? Hva kan bli avslørt om disse ”kommende tider”?

Bibelen er tekstboken, og den skal granskes flittig, - ikke som en bok mellom mange bøker. For oss bør den være den bok, som tilfredsstiller sjelens lengsler. Denne bok vil gjøre det menneske, som studerer og adlyder den vis til frelse. Som mat ikke kan ernære kroppen uten at den blir spist og fordøyd, kan heller ikke Den Levende Guds Ord gagne sjelen, om Det ikke blir mottatt som Læreren på høyeste utdannelsesmessige plan, hevet over alle menneskelige tankebygninger; Guds Ord kan ikke gagne sjelen med mindre dets prinsipper blir fulgt, fordi det er visdommen fra Gud.

Gud vil selv arbeide ut Sin egen plan, idet Han vil ta det menneskelige redskap med inn i fellesskapet i Hans store frelsesfirma og gjøre ham til alt, Han har lovet i samsvar med Sitt Ord: ”Jeg vil gjøre folk sjeldnere en fint gull og mennesker sjeldnere enn gull fra Ofir.” (Den engelske oversettelse: ” Jeg vil gjøre mennesket mer dyrebar, kostbarere enn fint gull, (vers 12 a)) Es 13, 12. – Manuskript 50. – 28. april 1898. – ”Jødene Krever Et Tegn.”

neste kapitel