Denne dag med Gud. kapitel 126. Fra side 129.     Fra side 129 i den engelske utgave.tilbake

Guddommelig Oppskrift. – 30. april.

”Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de er liv for hver den, som finner dem, og legedom for hele hans legeme.” Ordspr. 4, 20-22.

Vi lever midt i de siste tiders farer. Guds Ånd trekkes tilbake fra jorden, men Herren har ikke forlatt deg, min bror. Det er pålagt meg å oppmuntre deg til å tro, at ditt liv ikke har vært forgjeves. Våkn opp, min bror, og Herren vil lede deg til det arbeid, Han har til deg. Men la ikke fienden lenger ha den glede, at du gir etter for fristelsen til å fortvile. La Guds Sannhet være som solen og den livgivende luft for din sjel.

Min bror, ønsker du å samarbeide med Den Store Helbreder? Det er nødvendig, at du trener dine muskler så vel som dine nerver. – Hendene, føttene, alle organer med muskler er skapt til bruk. Og dersom du ikke aktiverer disse organer og din hjernekapasitet til samme grad, vil du miste den vitalitet, som du skulle bevare.

Herren har instruert meg om, at jeg skal fortelle deg, at du skal bruke lemmene i ditt legeme, så vel som hjernen. Finn noe, du kan gjøre, rundt der du er, og gjør det til en spesiell utfordring at bruke lemmene, men også talens organer.

Jeg husker en av våre arbeidere, som for noen år tilbake kom til institusjonen på St. Helena. Han var så svak, at han følte, at han ikke kunne komme ut av sengen. Overlegen, som hadde ansvar for ham, fortalte meg: ”Jeg kan ikke se noe håp for ham, med mindre at vi kan få ham ut av sengen og får ham til å bruke sine lemmer og sitt vett på et eller annet vis.” Jeg rådet legen til å overtale pasienten til å kle på seg til en kort spaseretur i den hensikt å spørre ham om hans synspunkter angående noe. Det viste seg, at det var meget vanskelig å få ham ut av sengen, men legen lyktes, og dagen etter gikk han litt lengre. Etter 3 uker, trengte pasienten ingen overtalelse mer, og etter hvert fikk han god appetitt for hygienisk mat. Dette var for 17 år siden, og mannen lever ennå, har sterk hjerne, sterke ben og muskler.

Min bror, du kan ikke bli det, du skulle være fysisk, med mindre du trener alle din kropps muligheter like mye. Herren er Din Hjelper og Din Gud. Han ønsker å ta din sak i Sin hånd, og Han vil samarbeide med deg, når du forsøker å få hjerne, ben og muskler til å fungere. Vil du følge denne resept fra Den Store Lege? Brev 160, 30. april 1907, til bror og søster J.A. Starr.

neste kapitel