Denne dag med Gud. kapitel 127. Fra side 130.     Fra side 130 i den engelske utgave.tilbake

Ellen Whites Investeringer. – 1. Mai.

”Selg det dere eier, og gi pengene til de fattige. Skaff dere punger, som ikke slites ut, og en uforgjengelig skatt i himmelen, hvor tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger.” Lukas 12, 33.

Vi har det alle bra denne morgen. I går kveld besøkte Mr. Og Mrs. A. oss. Vi hadde en fin kveld. Konversasjonen dreidde seg om børs, om hvordan mange ble rike ved å investere deres midler. Noen tapte også. Således ble tap og gevinster diskutert av Mr. Og Mrs. A og Søster B og C.

”Nå må Mrs. White si noe,” sa mrs. A. ”Hun må fortelle oss, hva hun tenker. Hun har ennå ikke sagt et ord.”

”Vel,” sa jeg langsomt, ”Jeg har i mange år investert i bankaksjer, og har ikke tapt noe, jeg fikk tilbake alle pengene pluss gode renter.”

Alle så forbauset opp. C smilte. Mr. A spurte: ”Hvor har du investert?

I Den Himmelske Banks børs. Jeg har holdt på å sende min skatt foran meg inn i himmelen. Eieren av denne Himmelske Børs har advart meg og sagt: ”Legg deg ikke opp skatter på jorden, og Han har fortalt meg faren for å lide store tap; men Han rådet meg til, ”Legg deg opp skatter i Himmelen, hvor verken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler. Denne investering er sikker, og vil gi umåtelig stor avkastning.”

Mrs. A. svarte: ”Og det vil lønne seg hver eneste dag, så lenge du lever. Du behøver ikke å vente på oppgang og nedgang på børsen. Tilbakebetalingene er sikre; det er ingen fare for tap.”

Vi ønsket dem god natt, og overlot emnet til deres egne vurderinger. Pris Herrens navn for, at vi daglig har bevis for, at vår skatt blir lagt i himmelen; det er en dyrebar investering. Jeg ønsker dag for dag å ha den forsikring, at Jesus er min, og jeg er Hans. – Brev 20. – 1. mai 1876.

”Byd dem som er rike i den nåværende verden, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte, at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende, så de legger seg opp en god grunnvoll for den kommende tid, at de kan gripe det sanne liv.” (1. Tim. 6, 17-19) Her beskrives en vis og fullkommen sikker investering. Gode gjerninger er her nevnt i rekkefølge og anbefalt oss å praktisere. Anbefalingene gjeller både deg og meg. Her er det gullkantede profitter å hente. Det vil ikke være noen fare for tap her. – (Testimonies for the Church 1, 693)

neste kapitel