Denne dag med Gud. kapitel 128. Fra side 131.     Fra side 131 i den engelske utgave.tilbake

Fremgang i Kristus. – 2. mai.

”Og nå overgir jeg dere til Gud og Hans nådes Ord, Han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arvelodd blant alle dem, som er blitt helliget.” Ap. Gj. 20, 32.

Kunnskapen om Herrens vei er tiltakende og vil fortsette å tilta. Kjetteri og overtro holder på å kle verden i opprørets og overtredelsenes sekkelerrets-klær. Litteratur og billig diktning i alle former er i omløp som vissent løv om høsten; og tusinder av sinn er så opptatt av irreligiøs, billig affalds-tenkning, så det ikke blir noe rom for skikkelig lesestoff. Guds Ord og alt som ville løfte mennesket opp fra dets degraderte posisjon blir forbigått med likegyldighet.

Men Guds Ord inneholder sannheten, og alle de, som støtter Guds sannhet for denne tid, utfører sin gjerning for tid og evighet. De som bringer Guds Ord inn i sinn og hjerte holder på å ta et klart standpunkt på Guds og det himmelske univers` side. De vil stå hjerte ved hjerte og hånd i hånd i forsvar for det hellige og sanne, det som vil bestå sin prøve gjennom alle tider. De som forsvarer feiltolkinger med penn og stemme, og undertrykker dem, som identifiserer seg med sannhet, befinner seg på den motsatte side og har alliert seg med den første store motstander og med onde mennesker, som er hans medhjelpere.

Ordet erklærer, at disse vil ”vokse seg verre og verre, idet de forfører og blir forført.” Og for en av disse to sider vil mennesker arbeide helt til alt slutter.

Alle våre evner tilhører Gud. De er Hans i kraft av skapelsen og i kraft av forsoningen. Gud har gitt hvert enkelt menneske tilmålte evner og krefter, og Han forventer, at enhver skal vise dem frem på sannhetens arena. Således skal de skinne og lyse opp. Den kristne må stå med udelt interesse på Herrens side. ”Der råder troen, håpet og kjærligheten.” Troen ser tvers igjennom nedslående vanskeligheter og griper tak i det usette, endog i Allmakten, derfor kan troen ikke overvinnes. Tro, håp og kjærlighet er søstrer, og deres gjerninger mikses fullkomment for å skinne midt i verdens moralske mørke. Barna og de unge skal instrueres, de uvitende skal undervises ved tålmodig arbeid, så de kan finne ut av, hva som er sannhet. Det skal gis dem linje etter linje. – Manuskript 46. - 2. mai 1897. ”Forståelsen av Ditt Ord bringer lys”

neste kapitel