Denne dag med Gud. kapitel 129. Fra side 132.     Fra side 132 i den engelske utgave.tilbake

Himmelsk Invitasjon. - 3. Mai.

”For hver den, som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den, som fornedrer seg selv, skal opphøyes.” Lukas 14, 11.

La ingen fremheve seg selv, tale om seg selv, skryte av egne evner, prale av sin kunnskap og fremme sin egen innbildskhet. La ingen forsøke å rive ned andres arbeid som ikke følger deres oppskrift. Den Himmelske Lærer gir oss invitasjonen: ”Kom til Meg, alle I som strever og har tungt å bære og Jeg vil gi dere hvile! Ta Mitt åk på dere og lær av Meg! For Jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjeler. For Mitt åk er gagnlig og Min byrde er lett.” Matt 11, 28-30. Kristus huset aldri selvtillit eller fanatisk, religiøs, sneversynt selvtilfredshet: ”Jesus svarte da og sa til dem: sannelig, sannelig sier Jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det, Han ser at Faderen gjør, for det, Han gjør, det gjør Sønnen likeså.” Joh. 5, 19.

Intet menneske har rett til å kalle seg sin egen. Og intet menneske eier noe godt, som han kan kalle for sitt eget. Alle mennesker, alle ting, er Guds eiendom. Alt, som mennesket mottar fra himmelens overflod, tilhører for evig Gud. Enhver verdi, som vi disponerer, bør vi bruke til beste for våre medmennesker, for at de skal bli verdifulle arbeidere. Enhver energi, enhver evne og gave, er et talent, som skal bidra til Herrens herliggjørelse ved å bli brukt i Hans tjeneste. Våre Gudgitte evner skulle ikke anvendes til selviske formål. Vi skulle alltid være villige til å gi, dele med andre det, vi vet; og vi bør glede oss over, om de i deres arbeide fremelsker en energi og en intelligens større og mer fremragende enn den, vi har fått.

Guds gaver er ikke gitt oss for å opphøye oss selv, men skal gis også til andre formidlere, så at Gud skal få motta Sitt Eget med renter. La ingen forsøke å sikre seg storhet, glede lykke eller selvtilfredsstillelse ved å bruke sine evner på annen måte enn den, Gud har tenkt dem til; for ved å gjøre det vanærer vi Giveren, og går glip av å oppfylle den hensikt vi var skapt til å fullføre. Alle våre evner kommer fra Gud og skal brukes til å fremheve Hans herlighet…

Ingen har det minste å prale av. Ingen har noen grunn til å herliggjøre eller opphøye sig selv, selv om han har anstrengt seg til det ytterste. – Brev 10. - 3. mai 1884. - til en banebrytende prest i Danmark.

neste kapitel